Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ῖσ π·σ κρίσιμο
μεχρι τσ επσσενσ...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 2
Μ" σου πωσ
π σσσστπρισππσ;
` Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ
Παρασκευη 2ο Νοεμβριου 20Ί 5 / Φυλλο "039 (2239) / € Ί .30
Η ΑΕΚ δυνατα στην διεκδίκηση του ησικταρα τη5 Κραονι
ηου κοντεψε να ηαρει μον05 του το ηροχθεσινο ματε
στην Μόσχα · Τον θελει... η μιση Ευρὡηη
σ ΜΜΜ Με Μ
ιπΙπσε απο
ισ χρονικο
πεσισώσισ
κο· πιο υπ
συσσσὡσῳιε
εισπνσσεΜσσ
γισ ισ ιισιπσ
σε σκεσπ σε Ισ
σσσ'εσ, ενσισε·
|σνσσσσῦσσ
3 Τ ¦
. ι “ 7
.Ϊ ι Ο ¦ 'ε Ξ ώ Ε' ! ν ζ ή ξ. Ι; ε έ! ε' ): α' έ ο ζ 7 .εεε  | 7: εξ ξ 5 Τ 
ζ | 'έ Σ 4 ' Ϊ ;ἐ- Ι 7 γ ῖ7 ο ἐξ . Ι ει , ῦ Τ  Χ Τ 'Β η η ` Ι ω 
Το ειπε.σΙπνριρικπσσ;ισ η"|8 @ισως ""||Τ8ΉΠ8""!"Τ ~
Π 7"8"Β'ι
Ι Ι , Ι Έ τ Ι .ο ι!. ' 9 Ι 7 έ ' ΗΜ. ο ῖΙξ Ἡ 
'ΜΝ' ΒΧΠ'Ν ανεβυσε· Η"| "ΜΙ" ἑΧ0|Ν β"Β"0"(]0 Τβ"ὲ!'Τ'||θ δ'
Το ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ|ΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
' κι Με· που... σ Πισπίσια
Απειλεί ηωε θα κανει «ντα» οποιον
ζητησει ξανα ξενουε δισιτπτεε, ο
Τ. |  < ῖ;- μ ο”
Ρ Μ· ι . 8 η
ξ ι η επικεφαληε του «θιἀσου του Γουδή»
Φ ΕΒΕΝ'
“οι-“Μ
· Το φυσαει και δεν κρυώνει
με Τσίπρα, ενώ τον παρουσιάζουν
σε φανταστικουε δηθεν διαλόγουε
με τον Πρωθυπουργό