Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ῖεοσστισ ιιιιιιι.
ποσο ιισι σιιοοιεε
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
«Την κτιοισιιιι
Ι σε θα σειιε ιισιιοισ
 ·|μΜ·μ·οΜΜΜιΜ απο το στοιιιεισ
· ΜΜΜΜΜ·"Μ της Μος μου ΑΕΚ»
ΓΕΥΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠεμΠτΠ 19 Νοεμβριου 2015 / Φυλλο ΙΟ38 (2238) / € τ 30
θΡ|ΑΜΒΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ (78-82 στην ηαρόταση) και ρεβαν8 αηό την Κρασνι για την αδικη ηττα στην Αθηνα
Τον ιιιιοσιι σισ ιιεοισ τοσο
πιεις Με μενσηοι ιισιιιιες
Ο 28 Πόντοι
και το ριμηαουντ, «καθόρισε»
Πει... οημοεει¦την-ιιμὡιιν¦ΕΜ, η ΜΠΑΝΙΑ Ξ ΞΑΝΜεόλεε κρισ·με5σ·νμὲ8
. #.`. “78- ; “η ¦ .
· ΜΒΜ ΤΠ" ΜΟΝΙΜΟ, "ΕΜΣ" σειοσῖτηεΡο_ισισε
εἰ! ο, 1 1 σε καθοριστικό“σημεία, τελείωσε
ι ' · το ματ5 με 18 ηόντου8
Ϊ _ _Ι
εβαλε και ι.ι.ηόντ9σ8,
Πήρε και 9 ριμηαόιιντ
Στον σημερινό <('(ιτρινιαρη»:
Ο Ο Τ ¦ ;:_>ι`·ς› - 7 -θ -γῖ:;ἶ Η · . 'ή .
· η !$ΙεΠ8-·ωτος '©   .. αν ε. ζ·
. Ξ εεειιΙεΠισμος
4 λ&-#·κἈ ·- “τ
 ε  ο   οΑΠ|ΠΜΕΝΟΣ,ΚΑΤΑΔ|ΚΑΣΜΕΝΟΣ
'ετιιΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΕὅΝΕΜ'ἶἩ 7ΔΗΜ“ΟΣ|Α“Δ|ΑΒΟἶΛΕΥΣΗΨ κὰιΤΜἩΣΜΕΝΣ'^ΠΟκ^ΕιΣἩκ^'ΜΕ ΤΑ ΣΥΦΕΡ0ΝΜΜΜ
' Η 7 Ο > . Ψ· ψ Δ _ ΠΑΕ στη συνείδηση του κόσμου, «ηρόεόροε» τΠ8 ΕΠΟ,
 ΠΑ ΤΗΝ ΜΠΕ' ΚΔ' ΑΜΕΣΩΣ ο' ΑΝΘΡΩΜΣ «ἐΝΩΣΗΣ» - ΚΥΝΗΓΑΓΕ¦ΑΠΕΑΠ'ΣΜΕΝΑ¦τον Τδιηρα μετα την αρνηση του
 ΗΤΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΑΠΕΝ[|Α ΝΑ «ΤΡΕ:0ΥΝ» Τ|Σ ΔιΜικΑΣιΕΣ '
. Ο °· ,όὲθσηουρό α τοσ'6ὡσει το-ριΧὡθηκε
:ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ'ΤΗΣ ΑΔΕ|ΑΣ Γ |ΑμΤΗΝ «ΑΝΑ ΣΟΦ|Α» έβαλε ΠρὸτρεΧὰμεν0~ο βγὑλει φωτογραφία δηθεν ότι
~ κι κ _ .  ο , 
“ΠΜ ε
. “ω` Ε__