Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΣΥΝθΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
` ή ΜΑΜ-:Με .παω
 ν ` χ Βήματα Μο έκαψε ξ
_ - μέσα" αυριανού» 
~ ' “με οαν οικογενεια' λ; ¦
| 7 7 ' χ¦_.Αυω οακόνομμε μ ,ι “  ,ι η , _ι , Η οι ο ι “ “ΜΜΜ
' .-·.,.ι·ιηαΓΚ.£Μ-Ϊ' ε' Ϊ · ~ “ Η ι Η 
,· αονππ~κπιποιν ~ ή η 'να η. ι “ ή Μ'ἔΜἙ 'η
:η Κ'Ξ¦Κ° θρέΠσζ ' ζ~ η η κ ι ο  . _ ι νουμεάηπημια 
' _ 'καπειταιαπόψε η : “ `- ε ἶ=Ἡ=Ξ=ὁἔ=ἶἶ
[1809: ΕΡΓ2ΙγΡἙ' ιτΑ ιιον ΣΥΜΠΛΗΡΩ· Ϊ -_ ` ι ι Κ ` να °° '° °“'°'ώε°"""
των :Ποιο '_ξβΥααειπέρα κό-“ ΜΝ οωοεχάοα καιοήιιερα ·' μ ' °"°γ^'"=""""
”Ρα σ'"ΚΪ°εἐ οα ειναι έτοιμοι για μάχη και η Κ "'Ψ"ύῳ να “ `¦ ή . βοήθεια της εοροτ μας.
_¦ ,¦ _  · . ειμαστε , > ` ` ~ ό ειμαστεσεοεοπνα κεροι- . .¦
 °"°=ἑ=ἶΒΐὑ;ἔ=ὲ2“ω ν ' κι ΠΟ!" ν ἶ ' ' ` ή' ,' σουμε και τον οήυμπιακόν ΜαΜ:ιιτ”
Λιτή:: ο. Νιοῇα°ι'6ης
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΓο: ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 ε]
ΠΕΜΠΤΗ ιο ΝοεΜΒΡιοΥ 2045 ο Λο. και '
Γραφει ο ππιντεπιι: πιπΜπιντοπονπο:ωεπισα ια
, η. 'πως οαοιαχειριατειτο ενω-“σ τ ι
ῇ_ ντόπεπτο; τπΜεωόόρου ο πορτο- 
ι γαρ" προπονα .ής
“καειοώνει»
το σίουμο
:εμπά - .
Ντουρμάζ στα
Φτερά» της
επίθεσης ο Για τον
πάγκο και ο Τσόρι. '
που Θα δοκιμάσει
σήμερα να μπει
στην προπόνηση.
ααηά και
ο Πάρντο που
αναμένεται να
' επιστρέψει
από την κοηομβια το
απόγευμα
Κ :τα 88 του χρόνια το
Φιοντόρ" Ξανά στο
πρωτάοηημα μπάσκετ
ι “ Κ' ι ή  ·  Ϊ ή ' ~ γιανασώοειτηνκαμάηα
χθες δεν προπο- - . η γ ή η ~ ο ι , σκι-ιιατορια τηςΖωής μου
νήοηκε ούτε ο οορτομνης που  ααα °¦ 6°"ῇε|ὲςιι' Με'
έπαιεε 90 ήεπτά με^τουο Τούρκους ο Στιβ που έπιασε 6ουαπο πάσα πιθανότητα ` Η ;`τη'“Φρραων `
ο Αντίοετα μπήκαν κανονικά στο ῇε|ἀ Κω κω"“¦ σε “6.
ο Πηρα Θα παρατάεει ένα αρχικό  Ζ μυῇωνπη κ“-¦_γ.6μ 7 [ή “ ζ . γι.-έΜε'οὡν τε- ι '
εηαΜιιιννεηηονι “ 
' ' ' ¦ ι
προγραμμα ο! Ομάρ. ΜΜΜ ο γκο ομάοας στην Ξήήά6α
Δεν πρόήαβε την προπόνηση μετά από 8 χρόνια
ι ο Ντουρμάζ , γ
` αν να απο”. Αήιστευτο @Για 7 σχήμα στο οποίο δεν θα περιοομρανεται ο - Πέρσι ήταν ο 'καπνός , γ , πεοταια οιετἰα. αμεα και τι Με
η αι 109% ανανΜυ6νσνο Με εδώ "πως "ό "ως °ὐ9 "6980 °ε "ΑΜ” η ζοτόΠεο Και ο Μονο" να ι  για οηυμπιακό και. Παναθηναικό
ν ο' να." ο οημμπιακόαέκει νικήσει “αιωνίων που “οιασωζονται» στο τωρινό η. “μαέστρος αυτοι αρα ' ' ρ ο ι - ~ ι
να μια" ΜΜΜ πρωτου γυρομ ροστερ ο και αυτό σημαινει οτι κάποιος ι Δ Πήραν, ω χρίσμα "να
θα πρέπει να πετύχει το παρθενικό ; 'σκόρερ κόντρα στον
του γκοη εναντίον των γ ' ·ζ ΓιΑο και οι μόνοι στο Με
“πρασινων»... ` στερ πουέχο`υν ανάῆο ' γο απαράσημο
 μια οπναικο εκ πΑοκι@ιιαιήαυτ63 ι
αννα” ΔΝιόν μια ¦·ιο;.τηχροηαπου_ η
οι όηέυκοιῇμέσω των παεινοο χ
τις τεαευταιεοο να.
ΠΜΣ" χοΝΓοΝΗ ενό ει παναθηναῖκοό - . ο Ϊ ι
ψ ι οοήυμπιακοτ ήοοοτοχοή
οηαμπιακοό ο Το μεσημέρι ι2.οοι έχει
καπέσει στο γραφειο του επιτροπή από μεγάήες οόεες του Ι . κι κι ι ; η ' ι ,ι ¦
παρεηοόντος των οόο ομάοων Η ' “ ΨΝΑ Μ" *Με
η ο Από τους “ερυθρόήευκουον - ; 7 ι ~ ΦΑΟ' Υ'° τι" ἑ '
Ξ οα ειναι έχει οι οεοοωριοης. ' Σ “ ` 3 ο “ ·
Υφαντής. ποήυχρονίου.
Αγγεηής και Κεηεσιοης
κΑΜπτΛ=ο¦ “ΝιΩοΩ
εΞΑιΡΕἩκΑ απο"
71108
 ον,.οάΚιη η _ οηνΜπιΑκο“
 ουόιιιοι μηνών. Διαβάστε όσα ειπε ο Αργεντινός σταρ
μέοααπό τι" “ στην επισημη σεηίσα του Τσάμπιονς
· Κ Ϊκοιαιά:τηο Λιγκ. απαντωντας σε ερωτήσεις πο“ ' ϊ Μπομπ-ι σοσοαιρόοιηων από οηόκηηρο τον
“ η· ' ΜΜΜ κόσμο ο Το σημαντικότερο γκρι· του.
1 “οημμπιακάα»! _¦ η αγαπημένη του ομάοα και η παι Μπανάνα" ζ ρουσία του στην επηάοα
ΜΒΜ με Ψ”
#ιιπομπἔμου  η - ι η η ο ¦ °
οτρννα γιανα* - “ 3 ϊ ο ι τ γνωμη., γ.
ὅ 1 ΜΜΜ: οι ¦ Φ ¦ ¦ ό η' “ '^"”'¦¦
'~ονωιοοόοοοο Η!! η.
 °ΥάΠῷΜ κ ι
Σ ΑποτιοΛιι: 
οι γονείς ο _ι '
Γιώργος- Ξήένπ .ι 1 η 
Γουργιώτη .η ι Ι °”"¦
Νικαια η ι
 πιο τιιιι 1
πειραιάς .η τπηιιιπ:οιι- ι
.ι η.  ή η. εποο·κο-ι
η, .~ > ΜΜΜ
- ή . · ΜΑΜ: Ι
ιετ π.)ο ι _. _ Ί
γ ` Ι οχΑΡΝτι - “ ο πατοτοΜεοαννικ“των ¦
ω Μ κα. -_ .¦ο·αοϊεοΝΓηιιε¦πιι.ενω;ι·ιαη·` ¦ α
' ' πότεροοτης - 1ιαιιειωοε;νΜονιΔικέΦοΜν 
η ~ ο τουρκικής ~ ι “ ; α:επτιιιειΜατ  τ“ η
ομάδας μ ζ `>-¦“ι“ _ι.
_›97 852143 47 ῦ”ῦ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα