Πρωτοσέλιδο Έθνος: 10 κατηγορίες που καίει το ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
|9 ΝοεΜεΡιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0226
|.30€
ΤΣ|ΠΡΑΣ - ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ
Τεχνική συνεργασία
ακτσφυλακών για
το Προσφυγικό
Συνεργασία των ακτοφυλακών
Ελλάδα5 και Τουρκία5
συμφώνησαν Τσίηρα5 και
Νταβούτογλου. 6-7
ἐτ “ὸ...---ω -_Ζ.¦_ἶ__--Χ-*-- . =- _“-.¦__ α. . .- - .Δ¦ε- φ κ
εοΝοΣ
Ι Η 'Μ “τ Ψ" ~' Δ Ε' ι"ι.ΠΗίἶ η :ζ ΜΗ: «Ἡ Ν .ι Νίί'ἔ'¦ΝἶΜ“ Η ι Μίμη.
τ.;=ιΕἴ":1ἔ“ί[ί=4ΜιΜ.ΜΞκι]ΜΜΜΜἰἱΜ|;ΞΗιιΞΡ " ' Ϊ" να;
ΑΝΑΛΥΤ'κΟ| ηιΝΑκε: ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ |Χ
Ο' ΜΕΓΑΛΟ' ΧΑΜΕΝΟ' ΑΠΟ 'ΠΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕ| Ο ΝΟΜΟΣ κΑτΡογΓκΑΛογ
Η' ΚΑΜΠΙΝΕΣ
που καίει το Ασφαλιστικό
ΝΤΙΜΕΓΩΠΟΙ με σημαντικέ8 ανατροηέε βρίσκονται 10 κατηγορία ασφαλισμένων
αυτό τι8 ηδη ψηφισθείσε8 ή ηροωθούμενε8 ρυθμίσει8. Οι ομάδε8 Που απειλούνται
είναι: Συνταξιούχοι με υψΠλέ8 επικουρικέ5. «νεαροί» συνταξιούχοι, ασφαλισμένοι αγρόΜρό ηαωἔμ%Μ6 τε8, συνταξιούχοι με υψηλά Ποσοστά αναΠλήρωση8. ασφαλισμένοι Πού αηοχωρούν
δανειστές για το ν ο Πριν αΠό τα 67 με μειωμένη, Πολυσύνταξιούχοι, δημόσιοι υηάλληλοι Που σχεδίαζαν να
“Ϊ ~  αηοχωρησουν με 35 έτη ασφάλιση8 χωρί8 όριο ηλικία8. μητέρεε ανηλίκων, δικαιούχοι
η 1 7 Υ · Δ ΕΚΑΣ και νέοι συνταξιούχοι Που αηοχωρούν με λίγα έτη ασφάλιση8. 15. ί6. 25
> ι ~ · ε .
εστω! Ξ·
ΛΕΥκΑΔΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ι4.2τ
 Μα8 έδωκεν χορό Πολύ, αλλά αντέχουμε...
Ογδόντα μετασεισμοί καταγράφηκαν μέχρι χθε$ το απόγευμα στη Λευκάδα. συντηρώντα8 το κλίμα ανησυχίαε. Δεκάδε5 κάτοικοι διανυκτέρευσαν έξω από τα σηίτια τουε.