Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
/ κ  ?Ϊ/'έ
¦ ω!Μἔ
ΜΜΜ ί “Ε
Ανταμ/ας
ΠΕΜΠΤΗ |9 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20|5
ΕΤΟΣ 28Π Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7050 ·Τ|ΜΗ |€
Η ασθένεια που Σπείρα ανηλίκων Η σοπράνο
άλλαξε τη... σύγχρονη διέπραττε κλοπές Βασιλική Καραγιάννη
'στορία ΜΜΜ ΜΜΜ στην Πάτρα πινω"
Μελέτη για Ι Ι
Σύσκεψη χθες στην κατω
Αχαΐα, με αντιπαράθεση
αναμεσα σε κατοικους και
ιδιοκτητες των μοναόων
ΣΕΛ|ΛΛ 3
Στο κολαοτήριο
της πρώην Ασφάλει
Σεμνή τελετή στη μνήμη των
βασανισθέντων στα χρόνια της
τυραννίας και κατάθεση στεφάνων
από φορείς της πόλης ΣΕ^|Μ4
Με με ση
Η έκατσα 
Βρείτε μας στο Ρεςεδοοκ ως:
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓ0Ν0ΤΛ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΤοΜαξίμου ῦ Ψ Ξ Νέα
κατηγορεί τη Νέα έ τί τ η",
Δημοκρατία ότι _  = ἱἘ
παραπλανεί και ί
τρομοκρατεί τους τ
πολίτες
Κ υΒερνητικές πηγές
υποστηρίζουν ότι κ·
προστατεύεται το
60% των κόκκινων
στεγαστικών 
δανείων που
αφορούν τους πιο .
αδύναμους ι 7
Για παραπλάνηση και τρομοκράτηση της
κοινωνίας κατηγορεί τη Νέα Δημοκραε
τία το Μαξίμου, σχετικά με τα όσα υποε
στηρίζει το κόμμα της Αξιωματικής Λε
ντιποΛίτευσης για τα στεγαστικά δάνεια.
ΚυΒερνητικές πηγές σημειώνουν μεταὰ
ξύ άλλων, πως «ηπραγματικότητα είναι
ότι από τα 230.000 κόκκινα στεγαστικά
δάνεια που δεν έχουν ενταχθεί στο Νόμο
Κατσέλη, προστατεύεται σημερατο 60%
το οποίο αφορά τους πιο αδύναμους».
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν για τη Νέα
Δημοκρατία ότι «δεν της Βγηκε η προε
σπάθειανα επενδύσει γιαμία ακόμαφορά
στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης,
προκειμένου να κερδίσει από μία ενδεὰ
χόμενη φθορά».
Οι πηγές της ΚυΒέρνησης αναφέρουν
αναλυτικά το τι ισχύει με την προχθεσιε
νη συμφωνίατονίζοντας πως:
α. Όσοι έτουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέὰ
Λη, εξακολουθούν να προστατεύονται
από τις σχετικές διατάξεις.
Β. Από τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, το
25% προστατεύεται πληρως, εφόσον η
αντικειμενικά αξία της κατοικίας ανέρὰ
χεται έως 170.000 ευρω και το εισόδημα
του δανειοληπτη Βρίσκεται στο όριο της
αξιοπρειτούς διαβίωσης.
ΣΕΛ|ΛΛ 9
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λευκάδα
Κλειστό τα σχολεία, ενώ κλιμάκια καταγραφούν τις ζημιές
«|·| αρωγή της πολιτείας θα είναι
άμεση. 0 κρατικός μηχανισμός
εύιαι σε πλήρη ετοιμότητα»
δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών
Παναγιωτης Σγουρίδης αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της ευρείας
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα.
ΣΕΛ|ΔΛ |6
ΑΠΟΛΛΩ ΝΑΣ
«Πατρινός»
ο Διαμαντάκος
ΣΕΛ. |Σ
ΠΑΝΑχΑϊκΗ
«Συμπαίκτης»
για Παπαδάκη
ΣΕΛ. |3
Φρουρείται το
Γαλλικό |νοτιτούτο
γ μμε
Πα προληπτικούς
λόγους και στην Πατρα
ΣΕΛ|ΔΛ3