Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Σταυροφορία" της δύσης προς Κωνσταντινούπολη και... ναό του Σολομώντα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΗΜΑ 29
“ΣΕω κοπο Ζ?
ΜΜΜ Πο
"9 ΝοεΜΒΡ|ογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(1ο432) 3832
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
 ω ΜΒ] ΜΜΜ 8 Π
ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 'Ι'ΟΪΡΙζΩΝ ΣΤΟ... ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΑΑΑΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΤΟΥΣ "ΧΑΡΙΖΕΙ" Το ΑΙΓΑΙΟ!
“ΜωριΔ“ ΤΗΣ ΙΜΣ
"ΜΙ Μ"ΙΙΙ"Ι|ΜΜ"
 "ΙΟ ΙΟΙ ΜΜΜ"
Μονοχός: Αποκάλυψις του κυρίου γιο τον |Ελληνο Βοοιλιο |ωοννη
Ι ΠΛΑΝΗἶΗἶΕλλλΞ
Ι Μ ι 1
ζ . Ι
Ι · 1
τ Ο Ι
; Γ Ι
. / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ο ΜΜΜ 1
Ι ΘΗΣΕΑΣ: Οὐ ΜΜΟ] ΚΑί Ο θΑΝΑἶΟξ ἶΟΥ Ι
Β|ΒΛ|Ο ΒΟΜΒΑ Γ|Λ
ΤΟΝ ποιοι-Μο
ΛΡ)(|·|ΓΟ ΤΗΣ Ν.Δ.: