Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ευρώπη φρούριο Ελλάδα φυλακή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ!!Μ!!Μ Μ
ΠΟΝΤ||(|
' το . ς - ›
 ΕΒΔοΜλΔιΑιΑ Πολιτικη ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
Μ.ι0ροητἱΚἱ.ετ ιιεηιιτιι 19 ιισεηιΡισν 2015 /ιιηιι¦ 2€ ο. 1891
Ευρώπη φρούριο
· η ι · έ:
"Μι ι›ριιμιι
ιιι›ι· ειναι... κω¦“.»Μ“
Ελλάδα φυλακή
Μόνη η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία στη διαχείριση τσι· μεταναστευτικσύ
Μό την Ελλάδα πέρασε σ όγδσσς μακεΜρης τσι· Παρισιού!
“Μ ΜΜ^Μ “2 ΜΜΜ ΕΡΓΑ Μ
τα    ~ τα της εκλογής και της διαίρεσης 
  η Μαη μέρα κρατών και λαών 7  η _  η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα