Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. °
| Κ~υθημερτνὴ ΜΠχητΤκὴ Εφημερίδα 
να τα" κι" να
ΜετπτΜσΜτ
της Χούτος
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]€ΙἔΟΠᾶ$ΚΠΠ$.ΞΓ ΝΕΒ: τννννν.αΞοΠαεΚΠΠ8.μ ΤΗΛ:. 28210-74544  2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.951 (4-1943) σελ.6¦7
“ΜΜΜ κι" ιτγτττκττπιτ8μΤ
Ά έ “τα __ τ τα 8110
·ρ'~.Ἐ·.[Δ   η .Δ |
- ο? Τ ε ¦- ΕΠ1οτρέφουν . 
κατ αυνεΧίΖοἔτον αγώνα “Λ
οτ αγροτες ` “
ΣυΖτττούν τώρα ,
μονο με τον 5  
Μη ΜΝ" στις π"ν"|"Μες ΜΜΕ" ΕΣΤΙΑΤοΡτο ΤΑΒΕΡΝΑ
Μπιτ" - ΝττΜττνΜ '1""'Ψ"Ψ"'"° ..ο ΤΖΑΜΠΑΣ..
""1|||ξ ""ἱ|||ξ
ΜΜΜ Ενημερώνουμε τους φίλους
.................... .. ΜΗ πελάτες μας ότ1 από Χθες
ΜΜΜ αυτή ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Νοέμβρπ
"ω" "Μ είμαστε 1161111 κοντό σας
, , με εμπλουττομένο μενού
το Μο ΜμΕ σε ένα Ζεστό
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  σ   βό
Σ|||Ι||(ΒΒ
· Κ. Μάνου 8: Παναγούλη, Κουμπές
σεΜ _____  σελ 13 ΤΜ 2821099195 - 6980566162

Τελευταία νέα από την εφημερίδα