Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιώργος
' σχολιάζει
Ο Σελ.8
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
ρά καπνογόνα...
Ο Ο Αντί για «ισοδύναμα», με δακρυγόνα και συλλήψεις
καλωσόρισε ή κυβερνπσπ τους αγρότες στήν Αθήνα
γ : Ο Με αντιπροσωπευτική συμμετοχή από Καρδιτσιώ
Ϊ τες αγρότες και κτιινοτρόφους πραγματοποιήθπκε το
4 πρωί τής Τεταρτπς στήν πλατεία Συνταγματος στήν
Αθήνα ή πανελλαδική συγκέντρωσή διαμαρτυρίας
που οργάνωσαν αγρότες και κτπνοτρόφοι
Ο Στή συγκέντρωσή μίλήσε ο κ. Γιωργος Διδαγγελος
ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου τής Ελλήνικής Κτήνοτροφίας ενω παρέστπ και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Δυτ. θεσσαλίας κ. Γιωργος
Βαίόπουλος
ο Σελ.4-5
...ΜΣιΜ ._ -ι ιι· οσ>αΛστικσ τι( ΔΗΜ
..ι ιπν Προ·σ'βολ· Φόρου ι Ι - .
·ι9σιικαι ΗΜ απου πΔ··Ν'κι
Το ΠΑ στηρίζει ανθρώπους
με κα ινοτομες ιδεες.
Διεξαγωγή τεσσάρων (ή) ανοικτών πολυθεματικών ημερίδων
επιχειρηματικής ανακάλυψης σε (ή) πόλεις της Θεσσαλίας.
επί των Προτεραιοτήτων της εγκεκριμένης Με.
Ανοικτή πρόσκληση από την Περιφέρεια θεσσαλίας
προς κάθε ενδιαφερόμενα
ι> Ύ ' ιο 20
8 « Φαρμακείο και   ΝΟΕΜεΡιογ ΜΜΜ 'Με' ΝΟΕΜΒΡιογ
ΠΡωῖ0βἀθμω ^Ν^ΝΤ| (ΜΥ 'Μεση  1 ήΥλικὐ= αλυσίδα σε"  1
° · - ο ικό σὐμΠλΞΥμ° κι" . Μέῖ“Ν° κ°'θ°"'κ · υλικών.
1 . Φρ°Τδ° ΥνεΝς_ ΜΡ°ῦ“ΜΔιει'>μιοιιΝικος Τουρισμος. Ευλου|επιπλωκ=ΐ'Ε3Ξ=;=:ν_Περιβάλλον
ο Πανθεσσσῆικο ο ρΟ ος Τον
Φαρμακευτικό Συνέδριο φαρμακοποιού » _  π  
Υποβάλω την ιδέα μου στο Συμμετέχω ενεργά στι
ηίιρ://τί83.ιηεεεε|γ.ςον.ςτ ή πολυθεματικές ημερίδε
28-29 Νοεμβριου 2815 σοι" ΡσΙσσ· ποια/ΜΜΜ
Διοργάνωση Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θεσσαλίας
γω "Ν ωνίΜ ΙΟ” ""εΜή"°” Φ""°"""κ°ῦ Σ"λΜγ°" Σκοπός των Ημερίδων είναι η παρουσίαση. καταγραφή και συζήτηση προτάσεων και ιδεών για
ΜεΜνωθύνΜω Κρε- _> θέματα έρευνας . καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. που αφοροιΞνΙστις προτεραιότητες της
Φ°ρμ"ωΜω Συλλόγου Μηπως (Ψ  εγκεκριμενης Π|53.Σκπροσωποι της ερευνητικης. επιστημονικης και επιχειρηματικης
 κοινότητας, συνεργαζονται για το σχεδιασμο των δράσεων που πρεπει και μπορουν να
υλοποιηθούν για τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων, συμμαχιών επιχειρήσεων. για την
ΜΕΓΑΛΟΣ χορΗΓοΣ ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης.
ΒιωΜχΜιΑ Μ
' 3 . _ / Μ
ΧΟΡΗΓΟΙ επικοιΝήΝιΑΣ © - 7ἐἶἑἔὸΞἱἩ%ῳΜΜ+ α,  ύ 
ΕΛΛΗΝ|κΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α ι Ι Ξ 4 Μ7- < Ξ· 'Μ
Μ ΘΕΣΣΑΛιΑ Ψ ΈΝΑ ΠεΡ~ΦεΡειΑΘΗΣΜΜ ἑ- ΜΜΜ" "Ρ""^'κ"Ξ"“Σ"
ενΡππΑΙκΛΔιΑΡοΡατικι
Μ' ΕπεΜντικΑ ΠΜΕ|Δ
ώροΜ ὰ ο=νοι05 Πει ΜΜΜ" |θῆ888Μ· Μ _ _ ' Ι Ι
Η” -·-·--·- ~ η ς η ¦ για επικοινωνια με το Αυτονομο Γραφειο
Η|53 Περιφέρειας θεσσολίος; τι[email protected]ἰηε588|γρονρτ
θ Β·ΑΝεε“ ο μια..
¦Ξ- σ¦,~:ιΜω 'ιωΜπΜι
.. . ή η' .
ζω τΔ7.Μὡ¦ ¦,:τ ¦Ξ θ ΡποττποΤοαιπ -·£ρΜπηΞσπΜ.