Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις συντάξεων 5% έως 20% μέσω "επανυπολογισμού"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΩΝ,
ΕΝΔοκγΒΕΡΝι-ιτικΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ,
Π|θΑΝΗ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ
«κΑιΕι»
ΑΜΠΕΛ|Α κΛι
οιΝοΠοιογΣ
Στο κΡΛΣι
ΠΠ ΕιΔικο
Α ΕΜΠ·
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΜΕ Ε|'|Ε|Σ0Δ|Α
«ΟΡΓΩΣΑΝ»
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ γ
ΠΑ ΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓ|Α
Ο' ΑΓΡΟΤΕΣ
ΜΜΜ ω
., γ..:°.`τ
~  δ|'·~ς
 ·-'γ`:¦"·
Πέμητη 19 Νοεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.752 - Τιμη 1,30 € - νι·ΝΝ.ο-ιγραε.:σΜ
Ἐκκλησία ΜΝ"
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ||(Ο
Μειώσει5
συντἀξεων
5% έω5 20% μέσω
πινει
18, 25
Εηίσκεψη"με...
γκρ ί ζε5 ζώνε5
ΤΟΥΡ|(||(|·| Σ|Ω|'||·| Γ|Α το |'|Ρ0ΣΦΥΓ||(0
κΑι |'|Ρ0|(Λ|·|ΣΕ|Σ ΜΕ ΦΟΝΤΟ το Α|ΓΑ|0
Φ0ΥΛ <<Ε|'||θΕΣ|·|» αηό Νταβσύτο- ΑΠΡ0Ε|'0|ΜΑΣ|'0Σ και αμηχανος
γλου ηου.._ ηροανήγγειλε κοινές ο Αλέξης Τσίηρας αηόντησε με
ηεριηολίες Ακτοφυλακης και ευχολόγια. Ούτε κουβέντα για
μίλησε για «αμοιβαιότητα» ησρα- την καταηολέμηση των δουλεμΠόβιόσεων στο Αιγαίο ρων και τα 'ιοτ 5ροτ5 της Τουρκίας
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΙΠ-Π
“εησνυηοῆογισμού"
για όλους τους
συνταξιούχους και
«ψαλί6ι» με βαση
τα έτη ασφαλισης
και την ηλικία εξόδου
ΜΑ, ΔΕΚΟ, τραηεζὡν,
Δημοσίου. Περικοηές σοκ για αηόστρατους
και δικαστικούς
ΕΑτΕΛΗ ηΔτ
_ ΤΟ ΝμΘΗΚΑΝ Αηο ΤΗΝ
ΑκΡιΒστΕΡΑ ΤΕΛ" |.Χ. ι Ψ
,ῳ_ · ο· __
 ιιιιιιι
ΜΜΕ” 
ΣΥΝΑΓΕΡΜἔγ · ~ _ ο
ἩΡ0ΜσκΡΑηκΑ ι γ
γ""ΜΑΤΑ ΣΕ :Η η :Η ΡΒ
ΓΕΡΜΑΝΜ με
| Β   ΜΜΑ·Σ°γΜΜ
ΜΥΣΤ|ΚΑ ΚΔ' ΠΑΓ|ΔΕΣ ΣΤΗΝ <<|]Ρ0ΣΤΛΣ|Α>> ΑΜ ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΥΣ Λ' ΚΑΤ0|Κ|ΑΣ
Π||Ν ΜΗΝΑ
ί" Η" ΣΥΡΟ'
ΣΥΝΕΛ||Μ||ΣΜ
Π"Ν Η!!
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|Σ|·| ΤΗΣ ΓΑΛΛ||(|·|Σ
ΑΣΤΥΝ0Μ|ΑΣ ΜΕ 2 ΝΕΚΡΟΥΣ κΑι
8 ΣΥΛΛΗΦθΕΝΤΕΣ ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ
ΣΕ 3 ΧΡ0Ν|Α ΚΑΤΑΡΓΕ|ΤΑ|
Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛ|·|
Ρ ΣΕΛ. 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα