Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τι συμφωνήθηκε με τους θεσμούς για "κόκκινα" δάνεια και πρώτη κατοικίαRecognized text:
ο ΚΟ Ν ο  : βι ΔΔ 
Νωνν.χτἰΜωἰετἱήο.9τ τετΑι>τι-ι το ΝοεΜΒι>ιογ 2015 4 727εςχΡὁΝοΣ -ΛΑὺ.φνΜογ 5560 τιΜι-ι με ε
ΓΔ. 85?¦88 Οι Δείκτες της ημερας Γενικός Δείκτης
ΜΜΜ _ τα» Ανοδικές 
Π8Ε|κΑ.ΜΜ0φ  _ Μ Δ ..
Π8ΕαΑ.Μπ Μ Καθοδικές
και τι  _ τω 46
Ματαίωση ε;  _ ΑΜ _
. χ· 4 έ “ Σταθερές
ΓΓ8Ε/ΧΑΔιεθναιςΡίυ8  _ Μ γ 4
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜ-Μ.χΑ η τ Με ατο απο ο" πιο . ,_ ,
ΠΡΟΣ ΑτιοΔΕΣΜΕγΣι-ι ΤΑ Ί2 Δ|Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ Εγι>Ω2ΩΝι-ι
Τ' ΣΥΜΦΩΝΗΘΗ|(Ε ΜΕ τοπ ΘΕΜΟ"
για «κόκκινα» δάνεια-και πρώτη κατοικία
Οι τράπεζες δεν έχ
ουνφὲο
πιδότηση της δόσης του στεγα
στικού δανείου για τα πιο ευάλω
τα νοικοκυριά και διαγραφή μέρους τωνοφειλών για νοικοκυριά με εισόδημα μέχρι 35.500 ευρώ και αντικειμενι κή αξία ακινήτου μέχρι 230.000 ευρώ, προβλέπει η συμφωνία της κυβέρ·
νησης με τους θεσμούς. Η συμφωνία όπως ανακοίνωσαν χθες σε συνέντευξη
Τύπου ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, αφορά
στσ25% και 35% των δανειοληπτών α
“ ντίστοιχα ενώ η διαπραγμάτευση ξεκί
νησε, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος με
τους θεσμούς να θέλουν την προστα
›_ σία μόνο του 1670-2096 των δανειολη' πτών με "κόκκινα" δάνεια.
Για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά με
εισόδημα έως 20.000 ευρώ και
Τ 70.000 ευρώ αντικειμενική αξία ακι
τή το όποιο έλλειμμα εισοδήματος για
την εξυπηρέτηση του δανείου θα καλύπτεται από το δημόσιο.
ον νο προχωρησουν σε πάειστηριοσμούς
Για την επόμενη κατηγορία των νοικοκυριών, με εισόδημα έως 35.500 ευρώ
ο προσδιορισμός της δόσης που θα
πληρώνουν τα νοικοκυριάθαγίνονται
από το δικαστήριο με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας. Αν για κάποιο λόγο, οι δανεισλήπτες δεν μπορούν παρ' όλα αυτά,
να εξυπηρετήσουν την εξόφληση του
δανείου, με βάση την τρέχουσα αξία,
τότε το δάνειο θα παραπέμπεται
στον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τα στεγαστικά δάνεια είναι τα
πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία
των τραπεζών και ότι οι ίδιες οι τράπεζες δεν έχουν συμφέρον να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς καθώς οι
αξίες είναι χαμηλές και υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθούν. ”Οπως ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικών, ο νόμος Κα
|_ :θά ῖ;;ἐ¦ι; .- νήτου¦για Διμελή οικογένεια,θαυπάρ- τσέλη ήταν καλός στην περίοδο της
 Ο Ο Ο Ι χει απόλυτη προστασία της πρώτης πτώσηςτηςσικσνομίαςαλλάδεναντιστη κατοικίας καθώς στην κατηγορία αυ- μετώπισε το πρόβλημα των κόκκινων
δανείων. Χρειάζεται οι τράπεζες μετά
την ανακεφαλαιοποίηση να μπορούν
ναδίνσυν δάνεια. .Ε Ρ0
Αη. Τσίπρας: Η οιαπηοκη
θα χάσει τη μάχη
Θα κάνουμε ατι χρειαστεί για να
επαναφέρουμε τη διαφάνεια. τόνισε
~ ιδιάζουσος σημασίας ι ΕΕ.: «Καμπανάκι»
επίσκεψη στην Τουρκία ί για πρσύπσηογισμσύς
η Σημερα η συνάντηση του Αη. Τσίπρα Δεν θα υποησγισθεί το κοστος της
· με τον Τ. Ερντογάν ;. .. · μετονοστευτικάς κρίσης στο έηηειμμο . ..
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Νέα ισχυρά ράηι
στο εηηηνικά
ομοηογο
Το ·ίΟετες Μι”, το 2ετ
.τῷ 5,ί50 €
Γιατί ηταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωτογωνίστησσν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπού
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο
Το ΧΑ. «χαιρέτησε»
την συμφωνία
με + 2. τ 8%
Απογοητευσον
για ακομα μια φορά
οι τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τι δείχνει η
ανοκεφαηαισποίηση
του 2045
Γιατί είναι η χειροτερη στην
ιστορία του τραπεζικού
κηάοσυ
Ανοίγει βιβηίσ και
για μικρομετάχσυς
η Εθνικη Τράπεζα
Λ. Κοτσέηη: Η αύξηση
μετοχικού κεφοηοίου
θα είναι επιτυχης
Τι δείχνουν τα
Μ'Ν0ΑΝ: Πέτυχαν αύξηση κερδών
ΓΕΒΚΑ= Άνοδος κερδών
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ΤΊ-26