Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
των ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. ΝικοΠα°ίιτς
Διευθυντής Συνταεεως: :ιοΑιοτΜΑκΡπ: © ε
παντί 48 ΝοεΜεΡιογ 2045 απο. 45_84θ '
ο :πανουππς έχει περισσοτερες γιιθα ο- '
τπτες να παει στπν κροατίασήμε - α σκ νει
θεραπείες στο γόνατο και ~ ν
τεπευταία στιγμή θα
αποφασιστεί αν θα μπει
στο αεροππανο ο ΠΡΩΗ
Γειτπι του πρίντεζπ.
που ποναει στπ μέσπ
ή και ακοπουθεί
θεραπεία
ο Μ· “Γ
το ΤΑΛΕΝΤΟ
'ΜΥ ΠΑΠΑΠΞΤΡ°Υ
και π τεραστια βοή
έοινε -αν χρειαζοταν- στον
θαυμπιακο τον τίτπο σε
ή περίπτωσή ισοβαθμίας
πιθετικ6ς
του οπομπιακου
ΑΝΗΦ0Ρ°¦
ΕΝΝΕΑ ΑΓΩ-.
Νο" περιμένει
τον οπυμπιακο σε
έναν μήνα ο Από τπ
ΛεωΦσρο ι24/44ι
ως τή Μυτιπήνπ
(20/42. καππονήι
Μια... και πέρσι απο
"ρ°"6ν"°“ έ τον παγκο.είχε
· ρθει ο Ντομ νγκεζ με ¦η
'ΜΜΜ' °"° τον Παναθπναίκ6 ο και
'Η ^8ωΦ69° η είχε σκοραρει ένα γκοθ τεο Αργεντι- ραστιας σπμασίας στις ,καθυν6ς μ¦°°ε_ στερήσεις ο Το γκοπ που θα
θεια που παρέχει στπ
θέσπ ασ». σε-σπμείο
να θεωρουν καποιοι
ότι πρέπει να... μετακινπθεί οταν
πενταδα
η·Μω.μμ 
ι Ψ ' μ
' α ή. που· ;
ί ιντοΜιΜκε
"Κ0ΛΑΡΑ
Ο ιιΦ|ΝΜΠ°ιι
Με εκπππκτική εκτέπεσπ
ο<Άπορεντ οινμπογκασον
ανοιξε το σκορ χθες
ερθω στο οιπικο :πορακίας-ίσπανοίαςι3-4ι Ι η
Σ' ο ο 2θχρονος σέντερ ·
“ '  Φορῖτου θαυμιιιακου. είχε
σκοραρει και τήν
Παρασκευή ο :τήν
ήττα τπς ισπανοίας
απο τπν ΜΜΜ 44-24
 ΦιπιΜοι·καεοιν
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Γεώργιος
Ανσρώνπς
“771-10885 136'
“ :ΗΠΑ ο ` '
α:ήμερα ο θπυμπιακος
έχει εεΦυγει ποπυ
μπροστα σε σπα τα επίπεοα στο επππνικο
πρωταθππμα ο ο στοχος του είναι πώς θα μ _ _ _
παει χαθει στπν Ευρώππ ¦ '
και οχι μόνο πώς θα  ·
κεροίσει τον παναθπναίκο ή τήν ΑΕΚ ο ο Με
έχει θετική πορεία. αππο απο· Ξέρουμε ότι
δεν είναι ο παπιος με- '
γαπος Με Γιαννινα·
θ Γαίπποαπγερινος
πέτυχεὶτο ένα γκοπ ο τα
Μπα οι Μπουονανοτε.
Κρισαντους. 'Άρθο και
ΣΟΥΗΔ|Α (2-2 '
Ι στπ Δανία) και
3°ΥΚΡΑΝ|Α (2-2 στπ
επομενίαι είναι οι ουσ
τεπευταίες εθνικές ομα
τα τεπικα του / ς,
ευπο :Με  /
μ ` ΜΜΜ: το. τ ι
ΜΕ '|'Λ|(Τ|ΚΗ
...ΡΕΧΛ|'|(ΕΛ
Ανακογπου Ψ 7
θες που σφραγισαν χθες Ι κτ _
”σε" το εισιτήριο για  `
Με τρεις'
κεντρικούς
αμυντικούς ιΜανωπα.
Παπασταθοπουπο.
Κυριάκο παπαοοπουθο›
και τον πιω" μπροστα
τους σε ροπο “σκουπας». ο Γερμανός
προπονπτής παρέταεε
μια ακρως αμυντικογενή Εθνική στήν
κωνσταντινοήποππ.
που πέτυχε τον
στόχο τπς να υπ
δεχθεί γκοπ
“ ο οιακριθείς
κώστας
Φορτουνπς σε 
στιγμιότυπα από ή' 
τονχθεσινσ “ ι
αγώνα στήν
η ς  χ :·Ε:ιιιιιισ