Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κυριος προεδρος
ΕΤοιΜοῇ
το Ο Σπυρόπουλου
·|'|αρών και ο Τσίπρας
σ?ἑΐὲιε τεστ Ο' «ο κ. Πατέρας η
. ' · δούλευε πολύ Μ '
Νϊ0μ'νΥκες Δ το εξωαγωνιστ·κό» Ν 'Με' ΕΠ", Ο ΝΤ°"Ρ"ἀζ!
Κ Α ΡΑ Τ' Ι Α Α Η Σ
δ · ι ,Μ
Γ / Ρ · / .· ι· β 0 κ ρ 2 ` Γ ·_|-/ Γ Ν ΣΡ3Ψ ΠεῦΜἰ
Β ν _/ `  κατά ἐΣΕ^8
. 2 · Η: =“ ε 7: ›
^Ρ- ΦΥ^· 5299 ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡο 130 ?Ἡ Οἱ ϊ “ ϊ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΤΖΟΤΑΟΥ ΤΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ!
με έδρα τη... Χαλκίδα
«Σαν τον Βαλβέρδε 
. δενυιταρΧει Ε;
,η  Ξ ' ' » Π:
Για να μη ο; |_  ·' ι .. ι Ι
(ΜΜΜ ·   ς ΕΔΟΝ α Νιου ς
· .. “ ιιου έφυγα»
“Πωςεγινε
οΠανι γυμωμΟωω .
ανω @Μαιο 14» '
ΗΛΙ5-19
Ι Β: Ω ϊ 
αΑνω:εροε; Δ
υ¦Οω ΝΝ-- ο .
`  Χ ()Λιιμιιιιιι<
υ - , Ε Ζ; “' κ
,Ό “Ξ “3 _ ι· ¦ - _? λ
 ο;; ·· κα - > Ο ,_ ή :Ο ξ ι
τον ΠΑΩ!» °¦5ἔε:Μ:Μυ7”  ο -ε .
“  3 ΜΙΤ, ε ΤΟΝ ΝΤΕΡΜΠΙ
.Ρ Η σ' Ξ Τ"Σο··Ι0ΝΞ
 Χ ._ 0·Β“ννέλης
 ο Πορτογόλϊ . _Κουσουλόκης θυμάται ό ί
·|ιηινιιιΜι|ι<ι
ω Τεχνικός «αδειάζει» τον Ιταλό! το γκολ στη Λεωφόρο
' της ...αιιοκόλυψης! ιιου έγινε διαΦήμιοη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα