Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÅÔÁÑÔÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2015 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 9971- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åßíáé ðïëëÜ ôá ëåöôÜ Áñç
Ο καπιταλιστής µπορεί να σου πουλήσει ακόµα και καθηµερινά εκεί στη Συρία ή στο Ιράκ, το Αφγανιστάν
το σχοινί που θα τον κρεµάσεις.
και αλλού, κανείς δεν νοιάζεται, αρκεί να πουλιούΕτσι κάπως το είπε ο Καρλ Μαρξ και έτσι γίνεται και νται όπλα και να κερδίζουν οι πολεµικές βιοµηχανίες,
αφού µέρος των κερδών διοχετεύοτώρα µε τους τζιχαντιστές.
Τα καλάσνικοφ, µε τα οποία γάζω- Áñèñï – ðáñÝìâáóç ôïõ νται απευθείας ή πλαγίως στα µεγάσαν τους ανύποπτους ανθρώπους
λα πολιτικά κόµµατα ή προπαγανδιÃéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ
στο Παρίσι και ότι άλλα εκρηκτικά
στικά τραστ που κατ’ ευφηµισµόν
χρησιµοποιούν οι τροµοκράτες, τους
τα λένε ενηµέρωσης.
τα πούλησαν οι πολεµικές βιοµηχανίες µε τους πλαΑυτό το πλέγµα κέρδισε κάποιας και προπαγάνδας
σιέ τους, ανά την υφήλιο.
για να τραφεί θέλει ανθρώπινο αίµα. Το αίµα των παΟι πολεµικές βιοµηχανίες που καθορίζουν ή έστω ριζιάνων αυτή τη φορά.
Όσο όµως και αν πόνεσε η δολοφονία των 130 περίεπηρεάζουν την πολιτική των µεγάλων δυνάµεων,
άνδρωσαν – εξόπλισαν τους φονιάδες των παριζιά- που Γάλλων, και ο τραυµατισµός άλλων 200 περίπου
νων, την περασµένη Παρασκευή, των Νεοϋορκέζων Γάλλων, το αλισβερίσι ανάµεσα σε πολεµικές βιοµηστις 22 Σεπτεµβρίου το 2001.
χανίες και πολιτικούς δεν πρόκειται να σταµατήσει.
Όσο για τους άλλους ανθρώπους που σκοτώνουν
Ούτε µετά την 11η Σεπτεµβρίου σταµάτησε. Όσο

και αν πόνεσαν οι αµερικανοί από το µεγάλο πλήγµα
στο Μανχάταν δεν άλλαξαν, οι επεµβάσεις συνεχίστηκαν και εντάθηκαν, µε την εξόντωση του Σαντάµ
Χουσέιν αφού είχε προηγηθεί, η πληρωµένη προπαγάνδα για τάχα χηµικά που διέθετε ο Σαντάµ.
Ο Σαντάµ, το δικό τους παιδί, που τον είχαν βάλει
να ανοίξει πόλεµο κατά του Ιράν των µουλάδων, είπαµε τζίρος να γίνεται.
Τα ίδια και µε τον Καντάφι και όχι µόνο.
Δηλαδή εκείνο που προέχει είναι: Τζίρος να γίνεται
και ας είναι σε βάρος αθώων ανθρώπων, αρκεί να µην
είναι δικοί τους.
Πέρα από την βαρβαρότητα της εξόντωσης ανύποπτων ανθρώπων και ολόκληρων λαών υπάρχει και η
υποκρισία.

Öïíéêüò óåéóìüò óôç ËåõêÜäá
ìå íåêñïýò êáé ôåñÜóôéåò æçìéÝò
Äõï ãõíáßêåò Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò êáé ôÝóóåñá Üôïìá ôñáõìáôßóôçêáí áðü ôá 6,1 Ñß÷ôåñ
- Åí åêôÜóåé êáôáóôñïöÝò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, óïâáñÝò æçìéÝò óôï åðáñ÷éáêü ïäéêü äßêôõï
Δύο νεκρές, ηλικιωµένες
γυναίκες, πολλούς τραυµατίες και καταστροφές σε
σπίτια και δρόµους, άφησε
πίσω του ο ισχυρός σεισµός
των 6,1 Ρίχτερ, που χτύπησε
το νησί της Λευκάδας, στις
9:10 το πρωί της Τρίτης. Συγκεκριµένα, µια 60χρονη
γυναίκα στο χωριό Πόντι

Βασιλικής έχασε τη ζωή της
όταν καταπλακώθηκε από
τοίχο του σπιτιού της που
έπεσε µετά το σεισµό. Λίγο
αργότερα, ο αντιπεριφερειάρχης της Λευκάδας Διονύσης Χαλικιάς επιβεβαίωσε
και δεύτερη νεκρή στο χωριό Αθάνι, µια 82χρονη που
καταπλακώθηκε µέσα στο

σπίτι της.
“Ενεργοποιήθηκε το ΒΒΑ
τµήµα του ρήγµατος που
έδωσε τους σεισµούς στο
Ληξούρι. Είναι ένα πολύ µεγάλο ρήγµα και χρειάζεται
προσοχή. Επειδή οι περιοχές εκεί έχουν απότοµα πρανή, µπορεί να έχουµε κατολισθητικά φαινόµενα. Ας απο-

φεύγουµε τα σπίτια που είαι
πολύ παλιά ή έχουν εµφανή
σηµάδια αστοχίας… Και
κυρίως απαιτείται ψυχραιµία…», τόνισε ο Πατρινός
καθηγητής
Σεισµολογίας
Άκης Τσελέντης.
Ο σεισµολόγος Κώστας
Παπαζάχος, από την πλευρά του είπε ότι µιας τέτοιας

κλίµακας δόνηση, είναι ένας
τυπικός σεισµός για το ρήγµα της Λευκάδας. Σηµείωσε,
πάντως, ότι οι κάτοικοι της
Λευκάδας και των νησιών
του Ιονίου, ξέρουν να προστατευθούν από σεισµούς.
Ο σεισµός έγινε αισθητός
από την Καλαµάτα έως τα
Γιάννενα.
ÓÅË.8

Ôñáãéêü
ôÝëïò, ãéá
31÷ñïíï
Á÷áéü
Áðßóôåõôï áôý÷çìá
óôç ×áëáíäñßôóá, åíþ
åêôåëïýóå åñãáóßåò
Ο άτυχος Δηµήτρης Κυρίτσης, που τον χτύπησε κούτσουρο στο κεφάλι, µεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο
Υγείας Χαλανδρίτσας και
στη συνέχεια στον Νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα στην
Πάτρα. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όµως οι γιατροί ήταν αδύνατον να τον
κρατήσουν στην ζωή αφού
το τραύµα που είχε υποστεί
ήταν συντριπτικό.
ÓÅË.5

Ìüíï ôï 25%
èá óþóåé
ôçí ðñþôç
êáôïéêßá

Πάνω από 2.000 άτοµα έδωσαν το παρών στη χθεσινή πορεία για το Πολυτεχνείο, που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι, µε τη συµµετοχή οργανώσεων, συλλόγων, της ΑΔΕΔΥ κ.ά. Να σηµειωθεί πως στην εν λόγω πορεία έλαβαν µέρος και οµάδες
αντιεξουσιαστών… Φωτιά σε σηµαία της ΕΕ έβαλε το ΠΑΜΕ, κατά τη διάρκεια της δικής του πορείας, έξω από το βρετανικό προξενείο,
στην Όθωνος Αµαλίας και Βότση. Σε ήρεµο κλίµα, πραγµατοποιήθηκε και η πορεία για την 42η επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τους 20.000, οι 8.000 µε το ΚΚΕ. Στα Εξάρχεια, πάντως, ήταν έκρυθµη η κατάσταση,
καθώς νεαροί εκτόξευσαν µολότοφ κατά των Αρχών.
ÓÅË.2

Σε συµφωνία κατέληξαν
Οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και δανειστές, µε
προστασία δυο ταχυτήτων
για τους οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και κούρεµα του χρέους,
εφόσον η εµπορική αξία του
ακινήτου έχει πέσει κάτω από
την αντικειµενική που είχε το
ακίνητο. Απόλυτη προστασία
θα υπάρξει αποκλειστικά για
την πρώτη κατοικία, για το
25% των δανειοληπτών που
έχουν εισοδήµατα φτώχειας
και ακίνητο αντικειµενικής
αξίας έως 170.000 ευρώ.
ÓÅË.9

Ïäåýïõí ðñïò áðåñãßá
óôá äçìüóéá íïóïêïìåßá

ÏñåéíÞ ðïäçëáóßá...
óôï ëéìÜíé ôçò ÐÜôñáò

Ìå ðñüó÷çìá ôç ëÝðñá
Ýäéùîáí áëâáíüðïõëá

Ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðñïâëçìÜôùí

Ï ÄÞìïò èá äçìéïõñãÞóåé ðßóôá

Áãñßíéï: Êáôáäßêç ôçò ÷þñáò

ÓÅË.8

ÓÅË.7

ÓÅË.2