Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα Ι › ο ΜΜΜ
Ι Ι Αμβρυσιυυ
απο τους πολλους @Τ 4 σχ0Μζε|
και όΧι πολλά 
 από τους λίγους!! κΑοΗΜεριΝΗ εΦΗΜεριΔΑ Με ΘεΣΣΑιΑΣ Ο Σελ-8
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8888 - ΕΤΟΣ 12ο ΤπΤΛι>Τιι ι8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Τιινιιι ο,εο ΤΗΛ: 2441080888
κ 'Β κ Β' σ
8 μ“ι` ΗΜ
Ο Ισχυρή σεισμικη δόνηση έντασης θ¦1 Ρίχτερ
που σημειώθηκε στις 9:10 το ιτρωί στο θαλάσσιο
χώρο 15 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκάδας¦
έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Καρδίτσα και
 ' έβγαλε στους δρόμους τους συμπολίτες μας
 Ο Δυο νεκρές γυναίκες και τέσσερις ελαφρά|
τ ραυματιες αφησε πισω της η ισχυρη σεισμικη
δόνηση ενώ ακολούθησαν και πολλοί μετασει
σμοί“
Εκπαιδευση Αδληιικά
' ~ ~ ._ Μ Τίμησαν την ΚέΡδ'σε έδαφος Η
βἶἩ εξέγερση των ΕΠΣκ '
β φ°|τ"τών Ο Πέρασαν οι προτάσεις
Δ ' της για τις Αθλητικές Εγκα
ταστάσεις στην ιτε ριοχιἰ του 
Αγίου Νικολάου Ο Σελ Η
Ο Στο 2ο Δημοτικό
· Σχολείο
Σοφάδων Ο "λ”
 Πληροφορίεςποιηλέφων06977200595-Γιὡργ0ςἔ
° Αμβροσίυ '
ενημερωθεί ο αντιι·ιερι<ρερειάρχης
¦Ιζαρδίτσας Β. 'Ι'σιάκος Ο Σελ 4
¦ . ¦ Φυλη σε ιι· εφημεριδα
ι ι ε ε
¦ =¦ . ΜΜΜ _
ι ι Ξ Ι Ι Ξ
¦ ¦ Ερναζσιιενσς - εργαζσιιενη _
¦ ' ¦ ἔρε γνώση ηλεκτρονικού υπσ-ἔ ' Λ
¦ ¦ ἔλσνισιη ι<αι ευχέρεια σε δια- `
| _ ι = Ι ¦ :
¦ ¦ ° χειριση - ενημερωση Ξ
¦ Π Δ ¦ = ισισσελιδων. Επισης¦ θα Μαρινόπουλος Γιάννη ς
Ξ Ξ ειναι επιπλεον πρσσσν αν ΜΔοωροηωΣ
¦ ¦ ἔεχει πωσ" Χρ“σΡς προγραμ-ἔ Μπουτικ" ΝεοτΝΩΝ
¦ ¦ πως σελ!δ0Π0!ΜΜ ΟΕΜ ΛΑπΑΡοΣκΟΠικΗ χειΡΟΥΡτικΗ
ι - -ι χε.πε8πε8ηι
¦οῆοκΜρωθηκε η κεντρικη ¦ · γραφω' =
| Ι Ι | =
¦^ρδε"ἩΚ" Διωρυνα στο ¦ Προϋπόθεση να διαθετει Τηλ· Β'ἑΘΝΟὁ9ζ- κ"- 6Ξ;Σ “ΜΒ
| ' Ι ι Ι Ι νικης μυνης
¦6ικτυο ταυρωιιου ¦ καρτα ανερνιας. Η 546 Ἡ _ ΘΕΗΜοΜκΗ
ι Ο Το έργο επισκέφθηκε για να ¦
Ευ τΟηισοι£8·|Οοὡ Παίδων·|Οοὡ Θεσσαλίας