Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποια σπίτια βγαίνουν στο σφυρί, ποια προστατεύονται
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ
Μ|Α ΜΕΓΑΛΗ
κΕΝΤΡΠΔΕΞ|Α
ΠΑΡΑΤΑΞΗ”
ΣΥΝ εΝτΕνεη
.ΕΝ .ι ι 
Η τελικη λιστα με τα
εκλογικό κέντρα της Ν.Δ.
(Τζετ. ΉἐΕ“ἘΞ
Τετόρτη 18 Νοεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.75] - Τιμή 1,50 € - νυνννν.ο-ινμοε.εοΜ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |'|ΛΕ|ΣΤ|·|Ρ|ΑΣΜ0|
κο    
Συνέλαβαν Ποια σπίτια
τζιχαντιστέ5 Βγαίνουν
στην Κω! στο σΦΠΡ'ι
ΠΟ|Ο ηροστατευονται
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ... ΑΡ|ΣΤΕΡ|·| ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 Εέ]ἶἶυ]!ἐ του; Σε Πλώρη: εξέ-  7   .ο . 7 77
τηλέφωνα βρέθηκαν λιξη η έρευνα σε ρΩΣ|^ _ ῇ^^^|^
φωτογραφίες με όηλα, συνεργασία και ΣγΜΜ^χ|^ η' Ι Δ Ι Ι
μαχαίρια και μαχητές με ξένες μυστι- ΒοΜΒ^ΡΔ|ΣΜογΣ Τι προβλεπει η εηωδυ- Οι Προϋποθεσεις Ο ρολος των
του |5|5, ενώ ο ένας κές υηηρεσίες, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ' νη συμφωνία κυβέρνη- και τα κριτηρια εμηορικὡν τιμών
αηό τους υηόητους Ό για να διαΠιστω- Γ ΑΤΡ Μ κΡΑΤ ΜΗ σης - τρόικας. Μόνο εισοδήματος και στη διαμόρφωση
ΠΠ€!βΟν!ζ€Ἑω μΠρΟΡἙΠ θε! αν Πρ9κε[ἙΠ! | Ο Ο | Ι στους 4 «κόκκινους» αντικειμενικής αξίας της ελάχιστης
σε μια ΜΜΜ ΜΜΜ για ενεργσ μελΠ ΕΠ|θΕΣΗ δανειοληητες καλυητεται της α, κατοικίας δόσης δανείου
του |σλαμικου Κρότους του |5|5 ΣΤΟ ΑΝΟΒΕΡΟ
9 ΕΡΩΤΗΣΕ|Σ. ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑ' ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΑ ΠΑΤΟ ΝΕΠ κλειστα
. ι ΓΓ. ·
ΣΕΜΔΑιὐ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕοΛοΓοΝ ι
<<ΣΕ ΜΜΜ ΑΛΛ"
ΔΥΟ ΓΥΝΔικεΣ
ΝΕκΡΕΣ ΜΑ'
ΜΕΓΑΛΕΣ
κΑΜΣιΡοΦεΣ
ΑΠΟ ΤΑ 8.18
ἑ_ΞΕΕΛ.Ι8,23' ἐν ."= Ϊ δν" ;-;σ': ἐῖ ι
   ιι|(0|(|(|Μιι
· Ε :'|||(ΑΪ"||ΣΒ||ΣΕ|Σ
«ΧΑΘΗΚΕ»
. |·||'|ΑΡΑΛ|Α
ΕΓ|(ΡΕΜΝ0| ι
ι Κ|ΝΔΥΝΟΣ
` ' ΚΑΤΟΛ|ΣΘΗΣΕΩΝ η
- Οικισμοί
_ (Ίο κό ΝΠ ισ
Α|'|0Δ0|(|ΜΑΣ|ΕΣ ΤΟΥ ΕΒΝ||(0Υ ΜΑΣ ΥΜΝ0Υ |'|ΑΡ0ΥΣ|Α ΤΣ||'|ΡΑ ΣΕΛ. "9, |'|ΑΡΑ'|'Υ|'|0Σ ΣΕΛ. 4-5
ΣΗΜΑΔ|Α ΑΝΑκΑΜψΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΘΝ|Κ|-| κΑι ΛΕΥΚΗ |ΣΟ|_|ΑΛ|Α ΜΕ ΤΟΥΡΚ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα