Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 11
 ΕΠΣΜ
 ή: -  «μ _ η ο
¦ | /¦ Δ Μ Ι | 7/ Ο Χ Ο / [κ " -Ή
ω-ῳ- Ε ΕΕΔΑ [Δ ν ·
Μ Μ ΜΙΑ·  8 
πΕΜΜΜΜΜ Ε τ “
ΚΑΕ ΑΡΗΣ 
Ο ΠΡΩΤΟΣ
«ΤΕΛ|Κ0Σ»
ΕΠ'ΤΑΚΤ|ΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑ
ΤΟΥΣ «Κ|ΤΡ|ΝΟΥΣ» Η Ν|ΚΗ
ΕΠ' ΤΗΣ ΤΡΑΜ"ΖΟΝΣΠΟΡ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
- Υ σὲ .
 .σε _ _
' Παίζουν ο· Χόγκ·νΕ, ΜακΝ·λ,
ΞανθόπουΜΕ . πλω
«ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Δ|»
· ΑΝο|ΓΕ| ΠΣ ΠΥΛΕΣ Τον
Το ΜογεΕ|ο Τον ΑΡΗ
ΣΕ ΤΡΟΧ|Αῳ
|'|ΡΟΚΡ|ΣΗΣ
ΑΥΞΑΝΕ| Τ|Σ ΕΛΠ|ΔΕΣ ΤΟΥ
Ο ΠΑΟΚ ΜΕ Ν|ΚΗ Ε|'|| ΤΗΣ
ΣΟΛΝΟΚ| ΑΥΡ|Ο ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡ|Α
ΜΕ Μ|'|ΕΡΜ|'|ΑΤΟΦ, ΚΛΑΟΥΣ,
ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ, ΜΑΚ ΚΑ|
|'|ΕΛΚΑ ΣΤΗΝ 11ΑΛΑ
' Βασιλειάδηε: Ακόμα
καλύτερο· με Σχορτσανίτη
' Μποὐτσκοε: Να επιβάλομμε
Νοε δικοὐΕ μμε κανόνεε
ΕΞΕ|'Α2ΕΤΑ|
Ο ΣΛΟΒΕΝΟΣ
ΣΤΟΠΕΡ ΤΗΣ
Ρ|ΕΚΑ, Μ|ΡΑΛ
ΣΑΜΑΡΝΤΖ|ΤΣ
ΜΠΕΣ ΜΥ
Π Η «Μ»
·ε π ι· Αν
Η ΕΠΕΝΔνεΗΤΩΝ ·Ν5ΡζοΤ
_κΑι Η ΜΑΜ-ΤΩΝ
ΜΕΕΕΕΕΝΤ ΜΜΕΝε·οΝ
ΣΤΟΧΟΣ Ο Ν
Ο 25Χρονοε Αργεντινόε επιτελικόε
μέσοε ενδιαφέρει τον Ηρακλή
ΣΥΜΠΑ|ΚΤΗΣ ΤΟΥ ΓΚΕΚΑ ΚΑ| ΤΟΥ... ΡΟΝΑΛΝΤΟ
' ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΟ ΤΑΞ|Δ| ΣΤΗ ΓΑΛΛ|Α Ο |'|Α|'|ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
' Ε|'||ΚΟ|ΝΩΝ|ΑΚΗ ΑΝΤΕ|'||ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ5ΜΟ5 |)|Ο|ΤΑ|.
' ΨΩΜ| «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΚΑ|... ΜΠΛΕ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
' ΜΕ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟ|Α
Μ ΜΜΜ!
"|ΑΤ| Ο |'|ΑΝΝΗΣ ΨΗΦ|ΔΗΣ ΟΕΛΕ|
ΝΑ ΔΩΣΕ' ΔΙΑΦΟΡΕΤ|ΚΗ Λ|ΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝ|Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΑΣ» -;ω14,15
' Ο ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ... «ΞΕΚΟΥΡΑΖΕ|» ΡΑΟΥΛ ΜΠΡΑΒΟ
υ Σελ 12,13
ΕΟΝ|ΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ|Λ|ΚΗ ΑΓΓΑΡΕ|Α ΜΕ ΤΟΥΡΚ|Α (20.15)
ΕΠΕ!! ΙΠ@ΠΒί[|[ΚἩ δΜΕ[[! [Κέ/ΕΠ!. ῖἴΪ©)Ψ ΜΕΣΠ||3ἱ]!ΞΠἶ[¦]