Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ Ω   @ΜΒΜ εφιιΜει>ιΔΛ
ΔγΝΜοἑΜΜΜω .Μ ω έ · Στατιστικά · Προβλέψεις · Αποκαλύψεις 0 Πληροφορίες
ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡ0ΥΣ , = 
^  ΜΑΖΙΜΕΝ0ῖΕΡ
ι Η κΑΙκΑΣΙΠ
3* “ 8.· γ
τι :_ ν
ὲ3:1 ` ·
ΣγΝΕχιΖογΜΕ
ΜΜΜ ΠΝΙΟΕΡΣΤΕΛΝ0ΝΤΑΣ
  _· ΗχΗΡο ΜΗΝγΜΑεΛΠΙΔΑΣ
Ρ. χ ...'Ύ·;ττΜ
.Δ `Μ·“ ι "  Μ:;,.Ω.. ` . ` ς _
ΜΜςιιιιι'ΜΜζιΜνΜλΜΜΜγΜ ΜΠΑΣΚΕΤ
. Ϊ κά _
μ - ιι 
Ξ · Μ ·
ο; δ γ
.. ~ῳΜ ,)€ἶ :Ν- ἶ¦_ ·._
- ” Ι .Δ "#9 > 
.ι ¦·> 4; . δ , Ίτ:ἐ
ΓΠ· .ο ' · 77-ήι: κι',
· `Ω`ι· . .. ;.>_Ι.
4 ' ' .- μ 4 . ι
.ι _ · ¦ ι 7 ¦
ι ο 7 _
¦ , ί
χ',/ Π Ἡ ·Β·“'ὲ Ε
για την ΜΜΜ
Κροατία
·ΣήμεροθοΜμἀωΜσ
ιι _ ιονηθουν οζι με την,υπολοιπη
ο Μ και θα ιαπιστωθε· αν εχουν
ξεπεράσει τα προβλήματά τους.
'Ϊ“Μ©%“  ι·Ξ·ιΡ¦=ὲ Με
' ΚΕΦΙΑ . ς 
Ι 0Ι ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ "Ώ"
ζ  Σω ΔΥΟ ΠΛΡ^"°ΜΩΝ
7 ; ΚΑΙ Η °Δ"Π^ "Η"
Μὲ"ἐβ[¦Σ τ κι Τ  ` ΑιιοιοιιπΜιιι
ο ΜΠΗιιχιιὶ(ιι<ης » 7    
ΜΠΗΚΕ
 5 ΚΑΙ Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα