Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Στημένο το χτύπημα στο Παρίσι"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥ·ΕΡΗ μ? 
ο.. “ , ., αν. .τι 2Μ5
Ρ' Αϊ ° Τ '. Μετα
.ΜΑΪΜΟΥ
ιω43ο›88ῳ
τι_Μιειἑι ΠΜΣ
. ι3/ι ι/2οι5: Το «προ9ηΕκό»
...ι:ι::τ;:ἐ¦.. Μ  = . βίντεο-τιαιχνίδι
Ι ,ρα-“ὅ . 
· τ / ΑΑ .
ιΝ`ῳ·. ·δ |
.ιιι“εΜνμΠ.ιΙΞῳῶ.
· ι . ,
_..ρ.._'..-`_. `
Το «κορίτσι αίνιγμα»
και οι Τρομακτικές ομοιότητες με
τη νέα ταινία του Τζειμς Μποντ!
[ς 3- ωΜπΗΙ _ΟΡΜΑ νῶνΔ.(Ψ5Ό' - (Μι ΜΜΗκ
μὅἴ ΝιΓ.ἐΜΗ ο. κι δω' "Η
 ::·:=>: 
. . _.-ρ η.. .Μ ..
πιτ αν Δ Των· αν · ·
` ἔἑ!ΐμϋΠἑ5Μ[email protected]
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΙΩΝΩΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΜΙΑ
«Σῖ|·|ΜΕΝ0 
το ΧΤΥΠΗΜΑ
Στο ΠΛΗΝ»!
Παρασκευή και ιο: 'σλαμ, Ναΐτες και... |||μιτιιηατι!