Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. |
| καθημερινὴ¦ ΜΕ ητΜὴ Εφημερίδα! 
ν πτ“νκαΜωΜ
Η ΑΝΕΚ
σελ.8
2 ΜΜΜ" ΜΙ" “   Ν
, ΜΜΕ:
ο ||0ῆ|"ΒΧ|'Β|0 ΙΕ' “Τα ΣΗΜΕΡΑ
- ΣήμεραΜσαο Με· π · .
- Λιῖρ|ο-¦καΜΜ¦τες πιο ΜΜΜ στα· Μήνα 
ΕΣΤΙΑΤοΡΙο ΤΑΒΕΡΝΑ Με ΜΜΜΜΙεί ΠροοφορἑΞόλῳοχρωοἔε _
, τους ικαυς μας αν ρωπους
το ΜΜΜ ω
" " ἔ ΑΠΟ /
ο    ἶ °  ΕΜΠἩΚό ΟΝΕ ΜΗΝ με δέρμα Το κιλό _____________ 
¦ σ  ο ΜΗΛΑ ΜΜΜ ΜΜΜ  α ................ .. __1,Θ8“,
ΕνΏμερωνο“με τους φίλους ''''''''' Ϊ """"" “ ω2 ἔ·ΓΡΑαΕΡΑ ΜΠΑΛΑΝΤ|Ν0ΣτοῖΜ .................. .. .11 48..
πελάτες μας ότ1 "ΜΜΜ" έ - Μακ' Ωμο“λωΜ ............................. .. ..6,38..
από την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Νοέμβρ11 Μ "¦κΜ"¦κΜ Ξ  Δἔ"==Σ|$Κ$ωγρ. ................. ._ Ίέ,Ξδι2“
θα εΙμαστε Παλ1|Κοπα σεβ ΜΗΝΩΝ  ΕΤ νινΕ ΣειρόΠεριποίπσπς Μαλλιών ................................... ..
με εμπλουτ1σμενο μενου χ"ίω" · κιΕΕΝΕΧχαρτί υγείας ωρἰΜε8ρολό (7+|δὡρο)...θ,20..
σε ένα Ζεστό _____________________ η ΜΝ Ε ·αχΑΝΣκοΝΗ&γτΡοαμα ......................... .. - Με.
Κω ευΧόρ1στο Περ1βάλλον "Λ" Τζ|Ιζ|"ὡ""° ·80ΠΕΧΡολοΚουζιναςθηελευκο3πλο(2+|δωροΙ _____ ΑΏΟ.
ι ε ' Πα πως κ“ϊὁχον€ϊης '3
Κ. Μάνου 8: Παναγούλη, Κουμπές Με Μ" χ"ν|ῇ | ' | 'ΤΠλ· 2821099195 · 6980566162 .......  .......... .. “Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα