Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψάχνουν και στην Αθήνα "συνεργάτη" του βομβιστή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ητῳηἶι
ΤΕΛΕΥΤΜΑ Ε|Σ|Τ|-|Ρ|Α
ΑΓΓΛ|Λ-ΓΛΛΛ|Λ. ΒΕΛΓ|Ο-|ΣΠΛΝ|Λ
ῶα<Δ_ .  = ε "ο  στη 
ϊ ζ( Ϊ   ι <<Οχ| ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΤΣ| ΣΤΑ ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α» ΣΕΛ.1ο
Τρίτη ι7 Νοεμβρίου 20] 5 - Αριθμος φυλλου ι.750 - Τιμη 130 έ - νννννν.ε-ενρα5.εαΜ
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Γ Γ Ν ι)
ΣΕ 2 ΕκΛτοΜΜγΡιΑ ιΔιοκτι-ιτΕΣ ΑντοκιΝι-ιταΝ |'|0|0Σ ΣΥΝ0ΔΕΥΕ ΑΠΟ Τ|·| ΛΕΡ0 ΕΩΣ
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΝ κΑΜικΑΖι ΤΩΝ ΠΑΡ|Σ|ΩΝ
ΤέῇΠ|Ι.χ. Ψαχνουν και
Που θυμιζουν... στ"ν Αθήνα
Λ "συνεργάτη" του βομΒιοτή
γ Οι έρευνες της Αντιτρο- Χερσαίες εηιχειρησεις
Μ τελη ΚΥΚΛΟἶΟδΒἔἑ/'ἐΏἩΟ μοκρατικης, τα τηλεφωνικό κατα του |5|5 με
| | Τ^='ΝΟΜΗΘΗΜ ίχνη του «εγκεφαλου» των |ρακινους, Κούρδους
ΞΞκ:ἐ:ΐἑκ:ἑἔἔβΞἘό σε ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ εηιθέσεων και οι συλλη- ' και 'ρανούς |
ηετρελαιοκίνητα ηενταετίας. ΣΕ ΜΜΜ Για Μ .χ ι Εμεις στο Παγκρατι ο στην Πρωτη γραμμη
Μικρές μειώσεις για ΕΚΑΤοΣΤΑ Το 2Ολ5 Το ἐοίὅ
Παλαιό |.Χ. 00 22 € 22 € ε τ , , ¦
 ό τι]  ›- 7 385 55 ε 55€ έ ἔΚΜξΟΥΑ Κοινη δραση με Ομηαμα,
.ΕΔΕΣ Σε `  ο" ι' β”>- ¦ ¦ |
, ΝΝ Ι 788 -ι.ο7ι   Ε, , λ ενω το |σλαμικο Κρατος
με τις αυξησεις ανα  _ ]ἑἱ8 240 ε 225 έ ιμαστε σε "ο εμο αηειλει με νεα
κατηγορία ηαλαιότητας ]:549 - 1.738 265 € 25% με τους | Χτυηηματα
και ΚΠβΙΚών 1.739 - 1.928 300 € 280 Ϊ τζιχαντισ τες
ιο2ο - 2.357 660 ε 6ι5ἴ 7 Ώ
[γ Όι  Με _ 3 ΟΟο 88ο € 820 ΣΕΛ|ΔΕΣ ει:ΜιῳΕἐ ἐκ Συ · '
2οοι-Δ.ΟΟΟ ι.ιοο€ ι.ο2ει
ΣΤ0 0Ρ|0 ΤΗΣ ΦΤΩΧΕ|ΛΣ Η ΠΡ0ΣΤΛΣ|Λ ΑΠΟ ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΛΣΜ0ΥΣ Λ' ΚΛΤ0|Κ|ΛΣ
ΣΗΟΞΞῖἶ©τἙ©Ξ ΪΞΠῖΞΠΕ"ἶέἰ]ἶιἶἶΞ
· ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 29
ιτιιιι
ΠΩΣ ΘΑ
ΠΡΟΣΛΗΦθΟΥΝ
ΕΕ ΔκΐοπΔωτΦττΜΜαΜωΜοΜτΜΜ  άνεργοι σε
Αιτοσεις-εΞΠοἑςΜι891 ΜΜΨ89 εηιχειρήσεις
μονιμων και εποΧικ6Ν ΜΝ Εως για 1 έτος
“Ε|ΝΛ| ΔΥΣκΠΛΟ ΝΑ
κινητο Π|ΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΕ'ι'ΜιΡικιι,ΔΕΝΕχΕι ΠΡΟΣΛΗΨΕ|Σ ΕΞΠΡΕΣ Η 8 ° ο
τοΣοΒιΡγιιοΛιτικοιΣκιο“ ΣΤ0 ΔΗΜ0Σ|0 ι; ΝΒ
ΠΡΟΣΤ|ΜΛ ΕΩΣ ]0.000€ ΠΑ κΑγΣτι-ιΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡ|Σ <<ΣΦΡΛΓ|ΔΛ» ΕΠ|ΘΕΩΡ|·|ΤΩΝ!
_.τ:;. ι..

Τελευταία νέα από την εφημερίδα