Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στη "σκιά" των τραπεζικών εξελίξεων θα κινηθεί κι αυτή την εβδομάδα το Χ.Α.Recognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ "6 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20”|5
ωννω.χι·ἱΜοίίετἱήο.9τ Τ|ΜΗ 1,5 €
2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟί 5558
[ενΜςΔεωης ¦ ε  _ Ανοδικές
Π8Ε/Χ.Α.ωφεθερ _ κ 8 έ
. γ γ ο ο ικ ς
ρω πευκ.Α.νηοω  ς _ 58
πευκ.Α.Μυ8Μαρ Η _ ..
Π8Ε/Χ,Α.ΔιεθνυυςΡίυ8 _ _ "Με” 24
Ημερήσια Μεταβολή ΔεικΙηςΜ-Μ.Χ.Α, _ _
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΕΩΝ Ε|ΣΑ|'Ω|'ΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ|ΠΗΡ|Ο
ΣΤΗ ιιΣ|(|Λιι ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ||(ΩΝ ΕΞΕΛ|ΞΕΩΝ
θα κινηθεί κι αυτη την εβδομαδα τα ΧΑ.
Εχουν οι αμκ που πραγματοποίούνταί αυτή τον περίοδο
Η Σ Την σκιά Των Τραπεζικών εξελίξε
ων αναμένεΤαι να βρεθεί κατά Την
Ταιους 32 μήνες για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Οι τράπεζες σύμφωνα με
Τον κ. ΧαΤζηδάκη δεν μπορούν να υποσχεθούν μια κερδοφορία που θα προέλθει από Την ανάπτυξη νέων εργασιών
ωσΤόσο η μείωση Του χρηματοδοΤικού
κόστους η αναδιάρθρωση Του δικτύου
και η ενεργή διαχείριση Των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποΤελούν Το
σΤσίχημα Των επόμενων χρήσεων, ενέργειες μέσα από Τις οποίες θα μπορέσει να παραχθεί αξία για Τους νέους μεΤόχους. 'Όταν Το 95% Του Τραπεζικού
συστήματος με ενεργητικό 340,3 δισ.
ευρώ αποτιμάΤαι κάτι λιγότερο από 3,5
δις ευρώ η είσοδος ενός νέου επενδυΤή
γίνεται με όρους βρυσης νέας Τράπεζας. Για Τους παλαιούς επενδυτές ωστόσο η περίπτωση Των αυξήσεων είναι μια νέα δοκιμασία πίσΤης. Αν η
συμμεΤοχή Τους στις πρόσφατες αυξήσεις Τσ 20] 3 και Το 2014 σε πολύ υψηλότερες Τιμές βασιζόΤαν σΤην αισιοδοξία ενός νέου ξεκινήμαΤος Του κλάδου
από καλύΤερη κεφαλαιακή βάση, Το ασΤαθές μακροοικονομικό περιβάλλον
. γ Τρέχουσα εβδομάδα η χρηματι. _ στηριακή αγορά με Τις Τραπεζικές με
 Τοχές να παραμένουν σΤο επίκεντρο
Του ενδιαφέρονΤος αξιολογώντας Τις
νέες πληροφορίες που θα προκύψουν
από Τα στρατόπεδα Των Τραπεζικών ιδρυμάΤων. Όπως αναφέρει χαρακΤηρισΤικά ο Υπεύθυνος Του Τμήματος Ανάλυσης Της Βέτα ΑΕΠΕΥ Μ. Χατζηδάκης με Τα Τέσσερα βιβλια προσφορών
ανοικτά, οι ελληνικές Τράπεζες επιδιώκουν να πετύχουν Την δυσκολότερη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ισΤορία
Τους προκειμένου να καλύψουν Τις βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καθώς και
μέρος ή Το σύνολο Των κεφαλαιακών αναγκών Του δυσμενούς σεναρίου. Η
χρονική σΤιγμή που Το ελληνι κό Τραπεζικό σύστημα αναζητά κεφάλαια δεν εί_ ναι σίγουρα η καλύΤερη δυνατή και εν
μέσω περιορισμών σΤην κίνηση κεφαλαίων και με Την εξασφάλιση Της πρώΤης υποδόσης ακόμα να εκκρεμεί οι συστημικές Τράπεζες απευθύνονΤαι σε ε
Μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων
αιματοκύΠπσαν το Παρίσι και σοκάρουν
· πενδυΤέ κατά κύ ιο λό οαπό Το εξω- Του 2015 είναι εύλο ο να δ ιού εί
την ΕυρωΠη ΤερικόγιάΤρίΤηφΞράμεΕασΤυςΤελευ- προβλημαΤισμούς. γ ημ Η
.χ η  ων η η ·_ γ Την Αγκυρα επισκέπτεται
Η Ευρώπη δεν θα είναι ίδια ΜΥ ΤετΟΟτΠ Ο ΑΠ.|Τσ|Ποσς
 Δ· Ι Συναντηση με τον Ϊ. Ερντογάν με εμφαση
στο προσφυγίκό και τις διμερείς σχέσεις
Ο ()|κΟΝ(ΊΜ'|Χ Γ'Ο^|Τ|κ'| Ξ ·. Ο
χ'*"Μ/ΧΤ|) Τ'|"*|()
2 με 3 συντάξεις
παίρνουν
ι ,3 εκατ. ποΠίτες
Σ τ 755 ένο ο φαντασία
_ να τη] τα 265 εκατ
συκ.κιταωουχους
Σελ. 4
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπῇό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
καηύπτονται
και τα Δ Μπα
προσφορών
Ποιες οι τιμές - Το «Χ»
παρουσιάζει συγκεκριμένου
στόχους , ί 
|νδσνπσία
- ΜαΠαισία
«βδέΠε|» Π διαρκει
Για επέκταση
των δραστηριοτήτων της,
το 2046 οί συμφωνίες
Επενδυτικό
«Πιμάνι»
η Ρουμανία
Ανω των Δ δισ. το εῆΠπν·κό
επενδεδυμένα κεφάΠαίο
στη χώρα
Νέα πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ
μέσω ΕΣΠΑ
Αφορά 42.700 εργαζόμενους
και εηευθερους
επαγγεάμστίες
/Χ(Ί"ΝΚ)'Χ| η