Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πράκτορες της ΕΥΠ σε ετοιμότητα για συλλήψεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
|6 ΝοΕΜΠΡιον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0223
ι.3ο€
νννννν.ετηηοε. στ·
κερδίστε εκατοντάδε5
Πλούσια δώρα
"Α0 · ΟΛΥΜΠ'Ακ02
Τα σχέδια
για το
ντέρμΠι
))|8. 23
ΣΕ ΥΨ|ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΑΝτιτΡοΜοκΡΑτικΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡ|Σ'
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ Η"
σε ετοιμότητα για
Παρακολουθούν στενά
ύποπτου8 ισλαμικού8
«Πυρήνε8» και είναι
έτοιμοι να ζητήσουν τη
συνδρομή τη8 ΕΛΑΣ.
για άμεση εΠέμβαση
όΠου κριθεί αναγκαίο
Ε ΠΛΗΡΗ εΠιφυλακή έχουν
Σ τεθεί η Αντιτρομοκρατική
ΥΠηρεσία και η Εθνική
ΥΠηρεσία Πληροφοριών ύστερα
αΠό το Πολύνεκρο. τρομοκρατικό
χτύΠημα στο Παρίσι. Στο μικροσκόΠιο των δύο υπηρεσιών έχουν
ήδη μΠει ύΠοΠτα ισλαμιστικά στοιχεία. με σκοπό να ερευνηθεί εάν
αυτή αηοτελούν μέλη δικτύου τζιχάντιστών Που έχουν βρει κατά·
φύγιο στη χώρα μα8 και είναι
έτοιμα να αναλάβουν επιχειρησιακή δράση. »3-7. '2-'4. 27·29
ΧΩΡΑ·ΤΡΑΝΖ|Τ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑ «ΜΑΧΗΤΕΣ» ΤΟΥ |5|5
 ΣτΠ ΜΑΜΑ
ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ
αήττητη
Ντομί:
μ '_ ° ι
ι -. _3"
·?._.ςΐ ·
συλλήψειε
Π ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Οι 21 βάσει8 των
δουλεμΠόρων
στην Τουρκία
Σε Πλήρη χαρτογράφηση των
σημείων αΠό όΠου οι Τούρκοι
διακινητέ5 Προωθούν Τ0υ8
Πρόσφυγε5 στην Ελλάδα έχει
Προχωρήσει το υΠουργείο.
ΣΥΝΟΔΟΣ 020
Νέο δόγμα αΠό
τη Δύση για την
τρομοκρατια
Συμφωνία για ελέγχου5
σε σύνορα και Πτήσει8.