Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ετοιμαστείτε για άμυνα & επιβίωση!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ι ο Ι ι ` “
__ _ γ η γε ξ __ - χ ξ
ιο ΝοΕινιεΡιοΥ * ά _  λ  `: ζ ι
2οι5 ” ο. μ ο( η ~ . ι ' γ
ι / ι 1  γ ι κ ι
350 ΕΤΟΣ  :Χι γγ)   ι
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ       ι
(ιο42ο› 3829 λεει εμ _ α ε και .¦ἐ ζ 'ι
_ Π έγῖἐ”γ 'ἶβ`Ν *ΠἘΐΠγ ι `,
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ ι ὶὲ)/ ι χ  Η!  ι γ
ε εεε ε ε και* _ ι ί Η
ι ο Η
||θ^ Σαγκλογίζει για άλλη μια φορά
ο προφητικός λόγος του Αγιορείτη!
ο' ·- _ Άρχισε η σφαγή των Ευρωπαίων
|'|0Υ θΛ ΠΑΡΩ" 
Ο . ·· Έρχεται Παγκόσμιος Στρατιωτικός
 έ ό Νόμος, ενώ ο ΟλάνΤ ζήτησε
ι ιιπερ-εξοιιοίες!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-72,27,23,28,27
ιι0ιιιιιιιιιι #
Μ ι ΕπιΒιιιΣιιι
Δεν εχετε ιδεα τι κόλαση ερχεται για την Ελλάδα!!!