Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15 11
επι: πΜτΕΣ κ Ν 
και από το Σιδηρόκαστρο με διπλό
.ΤΠ ' Πανέτοιμοε ο Αρπε για τη νίκη
 γ] - . “Μαΐ ' Ν' Λουντούλου: «Η καρδιά μου έχει  ~ - ο ΣΧ°Ρῖ°ανπ"8 (179) °δ“Υ“°£
ω) . “· . ”ι κ; ραγίσε· με όσα έγιναν στο Παρίσι» · ° τον Δικειραλο στπ νικπ
β' Ϊ!, Ο Χ' - ' Μαρκόπουλοε: 7
' . γ `  Μ"σρσΙι8 «Ακόμη
μ" 'η Ο  ζ  προσαρμοςόμαστε
 " '  12 13 στα νέα δεδομένα»
Μ  ¦ Ο!
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΘΛΗΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΗ ο
κγΡιΑκοΣ
ΟΟΜΑ|Δ|·|Σ
Συνεχίζουν
το... ψάξιμο
στον ΠΑΟΚ,
στο κάδρο πάντα
' «Πέταξαν»
δικό τουε ματε έα τῇ
« Ι » 6 χ |
=“ΐἶ$ἔ Ξ 7 κι ϊ· .κ·ο. Νορβπγοε
Δ Ι _  θ
  Ι ι' Χαρμιτ Σινγκ
' Τι είδε ο «Παπ» στ φιλικό
του Ηρακλή με την κ2ο
' Τέσσερα γκολ ο Βέλλιοε
ΜΠΑΣκΕΤ » Σελ 1ο,11.41,46
ΠΕΥ|(ΟΧΩΡ|-|·|ΡΑΚΛ|·|Σ 77-80
ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ
ΤΟΝ ΛΑ.|.Φ|·|
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠ|
Τ|·|Σ ΚΥΠΡΟΥ
τι.“@¦εκά  ι »
ελτιωμένπ πρόταση
ΜΝΗΜΕΣ
σε κωνσταντινίδπ_
Ειρίστπκε“ο κ ή
ΑΕΛ - ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ
ΠΑΛΕΨΑΝ Ο' «ΠΡΑΣ|ΝΟ|»,
ΤΟ ΤΡ|ΠΟΝΤΟ Ο' ΟΕΣΣΑΛΟ|
Μεεεπειε
τειτοΝ5ῖε .
οπ>ρ|ε|π Ρστ|5
ΕΠΣΜ ΚΑ|
@228 |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
Αναλόσειε
Φωτορεπορτάζ
Παιδικά
Πρωταθλήματα
Σελ 18-20,29-35
' Αφιέρωμα στον Μακεδονικό Κοεάνπε Μ Σελ 42,43 ρ ,
χ" Σγι·κιΝιιΣιι
εαπ Με.
:τα Η ενο"
Φ|Λ|Κ|·| Ν|Κ|·| Γ|Α ΞΑΝΘΗ, 2-1 ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΑΚ|ΚΟ ' «Ο|ΚΟΓΕΝΕ|ΑΚΟ» 4-1 Γ|Α Τ|·| ΒΕΡΟ|Α ' ΣΕΜ|ΝΑΡ|Ο Δ|Α|Τ|·|ΤΩΝ... ΧΩΡ|Σ ΝΤΑΛΑΣ!