Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
5 'ή 7 ' τ
Η ιστορία
Που πήγαν
να. . . στήσουν
οι Δργεντινοί
για μεταγραφή
του μὲοου του
Ολυμπιακου
α τειΑΡΤο: προποΝιιτιιΣ παν ·  -` > Η ΜΜΜ Που
το ΡιχΝει ΠιιΝ_ - - ψγχαΛοτιΛ - . δεν ΜΜΜ
” (Προς το αορον)
*Ενιιν...ιιιιικίιιιοο  
για ιπν ΕΒνικπ! 4
ευκοιρίες "Μ Μ "ο ΜΜΜ και
0 ··ΜΜΜ Μ νιπ·κιιιςπιοιιια
Μια έδρα πιανω και ιιππκο ο "ΜΚ
μία που θα «σπασει»
·· ν πι· ιιιικικ£ι
ε _  κκεκιικιιι...
- . ΜΜκικιιιιιι
ΠΜ¦ς 'Εκονετοόοιο ό.κέρ6ιοεκοιτονΜόλλωνο(8Δ-78)
για Μπιτ-:ία και
“ σκορ στο
τ ' · ωραίο-
Στο λιοτο ντο ο οτυΠεο του Ηονιωνιου 3
[του εχω Παρε· κοψω' ουτν κοψω
για τον φορ στην ΑΕΚ
Ε 'ΕΡ,
. .Φ| Η"
κακα το πι¦οι
Έπαιξε ο Γκανέζος κόντρα στον Λεβαδειακό
ω... Β'ΠΡΡΒΗ
ΤΡΕΜ||Ν0ΥΝ
Ποια ομαδα  κι
Έτοιμος για Ηρακλή ο Βλοκοδιιμος    ΜΜΜ
η _ 7 Πώς προσπαθούν στον ΠΑΠ
ΒρΠκον το « Ποκε:οΙ ο » Που ειμοχνον ο ιων ' ΠρΠιΠ Μ  ' χ νι] “ΙΙμΟΟΠΗωΟυων» ΠΜψ0υ0ΜΜ