Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΜΕΡΛ ΣΤΟ «Ε|(ΡΗ|(ΤΙ|(Ο»
ὁ κοισΕΜ
. ' ,. : ο: ° `
`· ~ Π Ι ο ` Ι Ο
¦ _ ' #' ,. ι  . ο.. 7
τΡΕΝτΙ ο . _ χ .
ΦΟΥΤΕΡ  
, ` .
^Ρ- ΦΥ^- 5297 'ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 τΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 .
ΒΕΛΕΙ κυρίαρχος του παιχνιδιοττ ορλαμτιιακός
· Υπερτερεί
&9/·_#_ζ/` 
μα την τρτιμ“<Ξ·α
·Τι αποκαλύπτει ϊ Β στο 
η Βεροια για τον ι . . 
αριστερό μπακ _ ¦_ - ι ϊ .Ι γ Ανωτε·ρος
της Σπόρτινγκ! 7 . . -_ ὰ ! παντου...
“ “" · 0 ΜΑΡΚΟ ΠΑΕΙ
ΓΙΑ το ...31
· Το αλλο ρεκόρ του
Σίλβα στα ματς
πρωταθλήματος
ΣΤΟΝ θΡΥΛ0
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΔ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ' / /
· 69-54 στον Βύρωνα
τον Αο"ν°ῖκ6Μ 
από τον
στον παοκ “ ι ~ έ . 'ν διαβατήριο
, , · “ “ _, για Φίνμπο
· Ποιους παικτες εμπιοτειιεται
ο "Μ°Υ°λ°ς "ΜΝ ' Μ· ο τιΑΝι·κ: εΜπτΣτεγοΜΑτ τοκ οεο ___
του ματς με τον ΠΑΟ. .ο ΠΑ ΝΑ τυπο τι·ιιι·οΡΑ Στα τιιπεΔΑ. 8
4 οι ω μ Ι !_ κι Δ λ
κ.¦/χ¦¦ωΠ0 Η __ _« 'Η ο»
ἐ-ὲω -·_ ..43424 4 .1 . · Δ - '
..,Ρ.χ....[.¦“ Δ ο τιμωτιας.
¦ Ι ι ι ' ῦ >
..ο ¦ω Δ /-) -- μ' Μό ', ω · ΟΙ ομωΠ:“ΜημΙ: ο [μμωαη(·
γ · Π 8ηιφΜηΜ:; μ: Ι ΙΙ 3 Με
- ·μ;.·._¦μιιω· ·.· ..μαμα τι» πι :Δρ  ' Ηοι<Μημ: ως ΜΗ ξ_:7ι1~ωγον μ: η
:.α·.“:ὸ ΜΜΜ «ατι ΜΜΜ'. ν" ω.» =· κκ . - ' · ΙΜ: τι›,...ἔΗ-() μ: τον ΠΑΟ οι ανδρες
 .882 ω Με τιν Οραμα· ὰ.. οτ. Καμ 1409! Ϊ _τ . > ΓΤΠ Πανο (Ιο'ΟΟ. Ν/5 2),

Τελευταία νέα από την εφημερίδα