Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“  ω:ΔιπΚσ8Μ@ἔΜ
ΜΒ» Μ@ΝΜΡ@Μ
κ Η ΜΑΜΑ θΡΗΝΕ| ΚΑ| Ο ΟΛΑΝΤ ΞΕΣΠΑΕ|
. Β' Ἡ) Ἡ 
ΧΑΤΣΕΡ: <<|(^Ε|Δ' Η ΑΜΥΝΑ ΜΔΣ»·ΣοΥΛΗΣ: «ΛΝΕΒΔ·ΝοΥΜε» <
Η |(Τ Ω
Μ εκατομμυρίων
'1ΠἩΣο
ξ ο·χΔΜεΝοΙ
η 7 › . Γ ~ τεΧΝικοι_κΔι ο|ΒΔΝ .
“ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Η ή η Ϊ] η `“ η η μ ο ΤογΝΤορ ΠΔ ΒΔΖε| 2ο εκ.
Η] ΔΡ·ΣτεΡοΣλ  “ ·  ΠΛεΤ“(0ΣΜΜ“““ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
|(ΕΦΛΛΔ|ΟΥ
ΟΝ ΤΛΣΟ |(Δ|(0
στον 0|(!
·μ Ί:: γ · Ν η η κ €ἑ7-7έ:
Η. . 7 ς κ ·
μ δ ω Ι
ί . μ .7- Τ
η·  _- Αγ Δω-ΗΔ
-.  4εο“εε ο Νώε
Ψ 5 ῇ η · ω!:)¦“ωτεΣ
¦ 7 - · ωιω_·“
Ο ΜΜΜ: ΣΕΛ. 39 ΚΑ' ΠΟ... “ΤΑΜΞ'ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα