Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡ|ΑΚΗ "5-"-20'|5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8399
ΕΤΟΣ 22ο
ννννω.τγροετ|πθε.αΓ
«Μην ιτεριμἑνετε¦να κοιμηθεἱτε
για να ονειρευτειτ »
Αυτοί είναι οι
«θησαυροί» της
Ημερίδα του Ινστιτούτου Ανάπτυςης Απασχόλησης με θεμα
”Αγροτική Επαγγελματική Διέςοδος με Θησαυρούς της Ελληνικής Γης”, θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο
ζενοδοχείο ΟΠΠ' Ποίο! Ρώπα
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Αιταιοι6δοξοι
Απαισιόδοςη εξακολουθεί να δηλώνει η πλειοψηφία των Ελλήνων,
καθώς σε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, επτά στους 1θ
'Ελληνες εκτιμούν ότι η οικονομική
τους κατάσταση θα επιδεινωθεί.
ΣΕΛ 6
Τ| ΖΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το οριο χρέους
στη ΔΕΗ και
«Μην περιμένετε να κοιμηθείτε για να ονειρευτείτε». Αυτή η φράση είναι και ο πυρήνας της ματιάς που έδωσε
στο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» η Ομάδα Θεάτρου “Ιδέα”. Ο Κώστας Γάκης, η Αθηνά Μουστάκα και ο
Κωνσταντίνος Μπιμπής, που είναι μέλη της, έκαναν μια αντισυμβατική εκδοχή-διασκευή του ομώνυμου έργου
στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 3θ5-3θ7 από τις 1θ:3θ π.μ
έως τις 13:30 μ.μ. ΣΙΕΛ 7
το κόψιμο
του Σαίξπηρ. ΣΕΛ 11
ΜΕ|ΩΝΕ| ΤΟΝ Κ|ΝΔΥΝΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 33%
Μμαιικὁ υγείας για το
σωμα το μαυρο τοαι
Τρία φλιτζάνια την ημέρα μας ιτροοταιεύοον
ΕίναιηώωΜΜΜαεΜΜστεΒρετανού ΜίανέαέρευναΜυδημοσιεύεται στην επιθεώρηση
ΑΜΜ.ΙοιιΜεΙω'ΜΝΜ
δείχνει ότι το τσάι, ειδικά το μαύρο,
μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμΜΜμᾶχηκΜΜΜΜ
ως, ΜΜΜ τον κίνδυνο εμφάνισηςιαιτά1/3.ΗοστΜρωσηεκδηλώνεται όταν οι οστεοκλάστες, τα
κύτταρα που αποδομούν τα παλιά
οστάαφαηκύντοςτοασβέστιοκωων
φώσ<ωο0,ΜΜναΜΜΜ
οστωβλάατες κύτταρα υπεύθυνα για
το σχηματισμότωννέωνιΜώνοσαύν.
Μετά την ηλικία των 30-35 ετών, οι
οστεοβλάστες είναιλιγότεροιωτότοις
οστώκλάστες ιατπότε ξεκινάη εμφάνιση της ΜΜρωωιο η Μία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο οστικών
Νταμάρια ΣΕΛ 8-9
Η ΔΕΠ δεν πρόκειται να κόψει την
παροχή ρεύματος σε νοικοκυριά με
κοινωνικό τιμολόγιο, σε αρρώστους με μηχανική υποστήριξη,
αλλά και σε αγρότες, τόνισε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί
διακοπής ρεύματος σε 7θθ.θθθ νοικοκυριά. ΣΕΛ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα