Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡ|Α|(ΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΓΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #342 /| Ι5_'| Ι_'| 5
Ο Πιέσει8 και κόκκινε8
γραμμέ8 που ξεθωριαζουν
με το αγΧο8 τΠ8 δόσΠ8
;;¦ χ
8 Ρ. ΣΒιγκου
<< ΜΜΟ
την κοινωνική
. 7 Α εια
ταν ΤζειΗς Μηοντ@› η
ειναι ατι Περιμεναμε
η εΠιτομή 1ης ένοχη
θΕΑΤΡ0. ΜονΣικΗ, ¦
διασκεδασΒ Η _ “
ΤΕΧΝΕΣ. ιιΡΕ5ΤνιΕ.
οΜοΡΦα. ΜΟΔΑ
ΥΓΕ|Α. Ε:ΟΔΟΣ.
ΗΟΜΕ ΕΝΤΕΗΤΑ|ΝΜΕΝΤ σελ' 
Ο ΚουρασαΚή διαπραγματευσΠ με αντιαναπαιξιακό
Προσανατολισμό
Μ.ΐτεε-ευΜεγ.9τ
Ο ΔιαδΠλώσει8 και απεργίε8
γίνονται ξανα κομματι
1118 ελλΠνική8 ροιπίνα8
σελ. Δ. 5. 8
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΥΓΕ|Α
ΣΗΜΕ|Ο ΜΗΔΕΝ ΠΑ
ΤΗΝ ΠΕΡ|ΘΑ/Χψ|·|
σελ. Ι8-57