Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Κήρυξαν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι··ιι·ιιμμιιιιι Μ
Το ΒΗΜΑ 
Μ Δ. ΜΝ' (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑ" Η. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ 'ι ωωΜ
,|`||Σ 'ςὶ!|›'¦“Χ|έ||Σ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡιΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ Μ 1' Μ Μ· κατοικια γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Μ 115 28 ©ΤΟ ΒΗΜΑ Α| 
Εισε ιὁρσσεω5 1922 Μ' ΔΟΥΚΑ. "ομοια ΣΜ. Μ μια.. Παω» ω Ο 211 385.7000. Βααλ: ΜΜΜ·Μ.ἔ Εκδἱδειαι απο Τον Δημοσιογραφικο
Ειοε 949 - Αριθ. 18427 Αναισλὴ 07.05 - Δαση 17.14 ΜΒΜ: Μωα/Μ.ιονιΜε.ει Οργανισω Λαμπρακιι ΑΕ. Τ|ΜΗ  τι)
ΕΝΑΛΛΑΣΣ0ΜΕΝΑ
ΣΥΜΦΕΡ0ΝΤΑ
_-7 αν
_ΣΤ4ΥΡοΥαΨΥΧΑΡΗ
Ανδρέας Παπαν8ρέου
«φταίει» για όλα! Ο
πολιτικός αρχηγος
Η     άν ΜΜΜ  “Ἡ 
  τω ΕΠρὡΠΠ8 
' ιιι, ιΩιι·ι η
'ψαρι καιπΜρω 
Φ Ξ:Ε;:'ἴ`°
4'¦“ ' _
 ¦ Νὲ) Μα
Εκατσμβη νεκρών σΤσ Παρίσι  ΣτραΤιωτικσς νομος, κλείσιμο
οσο Τις ετιιθεσεις Των ΤζιχανΤισΤων σμνσρων και Παγκοσμιος σοναγερμος
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α26·27
Με τη δύναμη
και τη σιγουρια
της πρωτος τραπεζας
στην Ελλαδα.
βλ. σελίδα 5 Μ.ρ'παιι8ΜαΚωωρ.ωΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ