Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΔΡ. 0ΥΜ°Υ 8790 - ΕΤΟΣ 300 - Τ|ΜΗ Ί.5 Ευρώ - ΚΥΡ|ΑΚΝ Ί5 Ν0ΞΜ'Ρ|0Υ 2005
“<ΜΔ)(Α|Ρ|» ΣΤ|Σ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΖΟΥΝ Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ 
Ξε"Ν°"  0 “  <<Εν0·ρρΜ·κες» θα επενδύσει ως
000.000 0· πρόσφυγες °' 8""'ή°°'© Με 000 εκ". ευρώ Μην
στην ΜΜΜ ΠΗΓΑ" Ψ· 'Ν Λε" ω·κεφ·Μ·οπείηη