Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χωρίς προστασία 3 στα 4 "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Στην Πόλη - κοντέινερ
 Η ἐἐ :Μ 
. ΣΤΕΝΑ ΥΣ Εξι “Ύ .`ι Η
  ΠΑ ΤΗ τι ιιτ ι “ ο
"γ Π@ΜΜγ ΓΕΝοκτοΝιΑ
¦ τση ηοΝτιΩΝ
.`ΕωΜω@
Π γ Ε ΕΝΑ ΜοΝΑΔικο ΕΠ ΜΕ
Ε  ι   ΠοιντιΔκΔ
 χ  τΡΔΓονΔιΑ
ι ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΑ|0 κΑΖΑΝτ Ἡ
ε  Τιμή Πο ε ο ε Π έκδοση με τις Προσφορές) - νΜω.ε-ῳμοε.ωΜ :_3 
ιι κγι3ιΞι=Ν ιιΣιι γηοχΩι=Ει ΣτιΣ «κοκκιΝ ΕΣ ι·ι=ΑΜ Μ ΕΣ» τιιΣ τι=ο'ικΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χωρα: προστασία
3 στα 4 “κόκκινα“ δανεια
ΑΝΟ|ΓΕ| "°Σ° .ι
ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΑ ΜΕιηΝσΝτΑι ¦ τΡΑηιΞ:ι
ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜ0ΥΣ τα όρια της >   2 ν. εΠὡδ“νες
Α· κΑΤοικιΑΣ αντικειμενικής   η ' αλλαγές στις
Χ|Λ|ΑΔΩΝ αξίας των '· ι - ι; 100 δόσεις,
ΔΑΝΕ|0ΛΗ ΠΤΩΝ ακινήτων και . Π αλλά και
του ετήσιου γ “ Δ στην ι·ιαγια
εισοδήματος ως “ · ς ρύθμιση των
8-9 των οικογενειών   “ ι 2 δόσεων
 ΕἔἔἔἔεΕ!ἑΞ
ί; ) ΜΕΣ κΑτΑΣι·ΑειΣ#
Ι ΤΗΕ ΝΠ | ΕΒΕΑ"
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Με  ονο:τιΞτοη: 
κόβουν το ρεύμα σε 1.000
συνδέσεις την ημέρα
ΞΕΞ;“ ῖῶ
ΑΥΞΗΣΕ|Σ
ΣΤΑ ΤΕΛ|·| |.Χ.
ΔΕΚΑΕΤ|ΑΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ
].Δ00!ΥΒ|κΩΝ!
ἶ :Σω 'ΕΞ 
μ των 20.000 Προσφύγων
ΞΞ_Έ¦ Ξ(Β=Ξ? .
ΕΡΕΥΝΑ Ρ|ΧΝΕ| Τί] ΟΝΕ] ΤΗΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΠΟ <<]Δ>> ΣΤΟ <<
'· κ 'νη 4-·`
η» τη ηη 50ΔΡιιΔτΣ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα