Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ"ΚΠΥΜ 7 Κ.Ν|ΚΠΜΚ0ΠΠΥΜΣ γ _ Μ.|ἩΒΜΜΜ _ Μ.ΧΡ'Π0ΓΜΥ Ι Β.ΜΥΣΚ|ΔΗΣ Ι Β.ΜΜΜΦΜ
“ σου;" ΤΜΜτως _ Δ Μτ€τΜΜΜ(κ Ο Είνοτ..Μοτο τ ΤΜφντειΜ Δ ΜΜ“ΜΜ' τ
Ματς Μήτσο· Η “τοΜζεκοΜ Ι ν' · Φ οΒρνλἔεΙνο ~ Ἑοξ'ωομ
ιη ον νεο... 7 αυτων
ουτως... · τ· ” έ στον ΜΜΜ
ΜΜΜ έ έ
ο· σειρήνες 'Ϊ Φ·
Τα σεναμ1α πολλα. αλλα ο θρύλος
δεν πουλαει τον Γεναρη. μαμα
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20' 5. κσθομερινο ΜΜΜ Εφομερ€ὁσ. μόνο με εζωαμανματικῆ προταση
Ϊ Βοντοεετ ή Ξαντοεετ
Δρ Φυλλου Ι 627. Τιμἡ ¦.ω€
:πουτσο
τοΝ··τΡο·· τα: ι...
σου του' >
· !'Ι"'Ρ”
..“.Μ.ωε£.5 .  .
· :η ·-··Η··π·Ν.·; -Μ
ω. . . ·Μ3 τ. . .
Ατ·Υττοσ›τεση στον κοσμο του_θρυλου γτσ τσ·ντερμΠτ
· _ ' τ. ν 4 Δ). “ -~Μ“`- .
με τον ΠΑΟ · Δεν Με' σημασισ Ποιος θα σκσσσρει,
Ι τ Μ --·_ ν· Μ οι· ·
αρκει νο Πετυχσυυεὲτον στοχο υσςῇΕεσκσθσσιζει 9!
η· 7 . Θ . ,- σ Μ Μ Β 54
· Μπορουμε την εκττληξη στο Μονσχοἶθα τους ·
'Μ ~ . . ..η .,¦ Για “ϊ.-·.5
δυσκολεψουμε.τηζωη :λεω ο·Ν·γηρ·σνσς
Ἡ:·; κ 7 . ὺ_4Λ: . 'ΡΑΝ . Ι
 ινα' χσρουμενοαΠσυ εοελεΞε!τον θρυλο.Μ
_ Β@¦ · . · -~
τ εειγισ|τον_κσσυοκσι τη στηοτξητης ὁιοικησης ~
σ Ϊ ν ἰ
Γ.ΗΙ“` ) Γ.
: = ..¦ ϊ. ¦ Γ' _ ΦΙΒΜΙΞΜ
. · -ι Ο-» ΔΗΜ]ω · ., _ ·  ωστοσο
· Ποιο μεσο;
/ Χθες στο Ρένη!
Πῶς και
που έριξε... αγκυρα Β - μ.
. _ ή Χ
. το στον Μ Μ ὰ
ίντριγκα με... Ρτανα! Οι ΓΑΥΡΟΙ εζαφᾶνισαν ΦοΒἴΡ6 7 τα. τΠαρντο · ἑ 598? χ ¦
Τ Ώ 4.200 εισ1τῆμἰα · Αίτημα Ί 
1 Ψ ως ΠΑΕ για ακομα 1 500 η Αρσεναλ κατ τα 6 ·ύοΜ! Ϊ ' | '
στο Καραϊσκάκη; για το ματς στο ΜοναΧο