Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ἐὰν Η” ή
ΠΕΜΠΤΗ |2 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20|5
ΕΤΟΣ 28": ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7046 · ”Γ|ΜΗ |€
Διπλή συνεδρίαση
τη Δευτέρα
ΣΕΑ|ΔΑ4
“Μεθοδεύσεις
με το λιμάνι"
ΣΕΑ|ΔΑ3
Ανάγκη πρόληψης
και ελέγχων
ΣΕΑ|ΑΑ 7
Αλλαγή σκυτάλης
στον 0ΑΓ|Α
Από χθες ανέλαβε
καθήκοντα Προέδρου
ο Νίκος Κοντοές
ΣΕΑ|ΔΑ 5
Καταδρομική... φόρτωση
εκ μέρους του Δήμου!
Στερεοφωνικά από χθεσινή εκδήλωση
του ΚΚΕ φορτώνονταν σε δημοτικά
οχήματα! ΣΗΜΑ 6
'Με με ότι
'3 θέσπισε* 
Βρεήε μας στο παρων ως:
Γεγονότα Αχαίας
Πατήστε «Μου αρέσει» &τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
«Ρολά» κατεΒαζει
σήμερα ή χώρα,
λόγω της γενικής
απεργίας που έχουν
κηρύξει σωματεία,
συνδικάτα και
συνδικαλιστικοί
φορείς.
Στην Πατρα θα
πραγματοποιηθούν
δύο συγκεντρώσεις πορείες, στο
Εργατικό Κέντρο και
στην πλατεία
Γεωργίου
«Νεκρώνει» σήμερα ολόκληρη η χωρα,
λόγω της γενικής απεργίας που έχουν
προκηρύξει ΓΣΕΕ ,ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, Σωματεία, συνδικάτα και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, διαμαρτυρόμενοι για τα
σκληρά μετρα που επιΒάλλοιιν οι δανειστές και τα οποία έχουν σαν συνέιτεια, τη
φτωχοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας,
την υποΒάθμιση της παιδείας και της υγείας, τη διάλυση της αγοράς κ.λπ.
Στο επίκεντρο της σημερινής διαμαρτυρίας, Βρίσκονται επίσης το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια
και οι πλειστηριασμοί για τα οποία οι πολίτες και τα συνδικάτα, ζητούν φιλολαῖκές λύσεις.
Στη σημερινή απεργία συμμετέχει ειτίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί τους
πολίτες να αντισταθούν στους εκΒιασμούς
των δανειστων.
Στην Πάτρα θαπραγματοποιηθούν σήμερα δύο συγκεντρώσεις και πορείες, η μία
στο Εργατικό Κέντρο με τη συμμετοχή
της πλειοιμηφίας σωματείων, φορέων,
κομμάτων, οργανώσεων κ.λπ. και η δεύτερη στην πλατεία Γεωργίου, από τη σύνδικαλιστική παράταξη ΠΑΜΕ που ανήκει στο ΚΚΕ.
ΣΕΑ|ΑΑ 9
Το πρακτικό του Δ. Σ. αθωώνει τη ΡΑΓ|
Αλλά η
Δημοτική
Γ|ελετίδη
επιμένει να
κατηγορεί την
παράταξη της
ΡΑΝ-Γ
πε τρια
ή  π| ν?
72770
αντιπολίτευσης ΣΕΑ|ΔΑ 8
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Μοίρασαν Μάγκες
χαμόγελα... από την Πάτρα ΣΕΑ.|3
ΣΕΑ. |Ζ
Επέτειος για
το Πανεπιστήμιο
ι·- “ παπα" μ· Μινι"
η Γ· ΠΔΠ_£“Ι¦ΐΠ"°'
'ΜΜΜ με ὺΠΜ·Μ “πωη ιΜωυΜῇυω πως".
ο "ΜΗ" να ι κι·“-··“·ι
ι ·_ιιιιιιειιιιιειω μια
ιι 'Η ι ί γ 'νδ γ 
τ · _Νἱ· ι η <
 : ΜΑ .ί Ε
Συμπλήρωσε χθες
Η χρόνια ζωής από
την ίδρυσή του το Ι 964
ΜΜΕ ι,
·<-ι.·
ΣΕΑ|ΑΑ 5