Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Πιάσαμε το... Τσακα-ΛΟΤΤΟ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μυυυυ “υ
ΠΟΝΤ||(|
'· ` ( ›
τ Π ῖ'Κ'
Η. ιι
ι· 'Νικαια 'ΜΜΜ ||ο)ιι
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Μ.ϊοροΜἱΜ.ετ
ικα 'ΜΜΜ
"Μ"Τ'| 12 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 2015 / Τ'Μ||= 2€ Ο. 1890
Πιάσαμε το...
Τσακα-Λ0ΤΤ0!
Βαρύ «πακέτο» για δανειοΜατες, αγρότες, συνταξιούχους και οφειῆέτες Δημοσίου
Παρασκηνιακές παγίδες από Μέρκεῆ, "ιουνκερ και Ερντογάν στο ιιροσφυγικό
ΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ο ΠΜΣ,
ΗΜ ΓΚΑΡΖ=ΜεΡΑ
ο ΖΟ^ ο ,η σε 3
' Με ἐ κ 77
ΜΜΜ Νικο
κ  ι.
  7 ΜΒΜ ἴ-ἔγ24 < ι ,
Δ η ο ·“< ν : θ ι Η 
7 - χ . Μ7~ ι :κ έ77 
7 κ γ 
' Β 7 7· Ξ “
|   Μ 1 η· κ··ἰ ξ 7 7 77 ι  “ ¦. . Χ 
: ' ` “Κ | · ,. >.¦·<~κ
η ς'  7" η”
  ε:  ` _ 7 
  να “Μ¦ἐ·4·8·ἱ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα