Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3145O • ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Κινδύνεψαν
Ετήσιος Απολογισµός ∆ήµου Βύρωνα 2015 •
άνθρωποι στους Το µήνυµα του δηµάρχου Γ. Κατωπόδη στους συµπολίτες του
εµπρησµούς
τοπικών γραφείων
του ΣΥΡΙΖΑ
Εµπρηστικές επιθέσεις σε τρία
κτίρια όπου στεγάζονται γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ πραγµατοποίησαν άγνωστοι δράστες τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας σε
Γλυφάδα, Νέα Ιωνία και Κυψέλη. Ανακοίνωση εξέδωσε η
Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Ιωνίας.
ΣΕΛ.3

«Η κυβέρνηση
ξεκινά τον πόλεµο
στους
εργαζόµενους
και τη νεολαία»
Ανακοίνωση της δηµοτικής παράταξης «Ρήξη και Ανατροπή
στο Ηράκλειο Αττικής»
ΣΕΛ.13

Επαναλειτουργούν οι
παιδικές χαρές στη
Λυκόβρυση - Πεύκη

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
Η δηµοτική αρχή του δήµου Βύρωνα γνωστοποίησε τον απολογισµό των
πεπραγµένων της κατά το πρώτο έτος της διοίκησής της, µαζί µε
µία επιστολή του δηµάρχου της πόλης, κ.Γρηγόρη Κατωπόδη,
προς τους συµπολίτες του.
Στον ετήσιο απολογισµό του ∆ήµου Βύρωνα για το 2015, σε
οικονοµικό επίπεδο, η διοίκηση τονίζει: «καταφέραµε να µειώσουµε τα έξοδα και να αυξήσουµε τα έσοδα. Ξενοικιάσαµε
χώρους για τους οποίους ο ∆ήµος πλήρωνε πολλά και µεγάλα ενοίκια.
Καταφέραµε να τακτοποιήσουµε οικονοµικές εκκρεµότητες προς τους εργαζόµενους του ∆ήµου.
Ξεκινήσαµε διακανονισµούς οφειλών προς προµηθευτές, αποπληρώνουµε τις προκαταβολές που είχε πάρει η
προηγούµενη δηµοτική αρχή, καθώς και µια µεγάλη
προσπάθεια για είσπραξη εσόδων από βεβαιωµένες
οφειλές, αξιοποιώντας και τη ρύθµιση των 100 δόσεων.
Προχωρήσαµε σε αναµορφώσεις και έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που οφείλει ο ∆ήµος να εκδίδει κάθε χρόνο, οι οποίες ήταν στάσιµες για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.»

ΣΕΛ. 9

Θα τεθεί ζήτηµα απόδοσης του
ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΣΕΛ. 8

Βραδιά – αφιέρωµα
στο Στέλιο Καζαντζίδη

Παράδοση βοήθειας στους πρόσφυγες

∆ιοργάνωσε ο «Ζέφυρος» στο 2ο
∆ηµοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας
ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 6-7

Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Γ. Σεφέρης» Ν. Ιωνίας,
Ηρακλείου Αττικής, Μεταµόρφωσης και Λυκόβρυσης

ΣΕΛΙ∆Α 3

Η οµιλία του προέδρου της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη, στις εργασίες του Προγράµµατος
Επιµόρφωσης Αιρετών που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία µε
την ΕΕΤΑΑ και το ΥΠΕΣ και τη συµµετοχή δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων
της Αττικής µε θέµα τη νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µεταρρύθµιση του κράτους.

Ο δήµος ολοκληρώνει
τις διαδικασίες πιστοποίησης



Τελευταία νέα από την εφημερίδα