Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ~ “ `  ΝίκΜΜΙΜ:
Ι ' | · ΤΙΜΗ Ο¦6Ο 7 Ε.
ΚΕΘΙ] ΜΜΜ Μο ΜΝ ΕΨΠμΒΡ'ὁ° Χ""ίζ"'" Ϊ" Πέ"
_ η ·
α ν στα ΜΜΜ
| ·· , Ύ κι" ΜΜΜ
της Χρύσω Με ΜΜΜ
σελ.9
Ε. ΜΑΗ: Πενν[email protected]αΞοΠα8Κ1Μ8.μ ΝΕΒ: ΜΜΜ.88011€ι8Κ1Μ8.8τ ΤΗΛ; 2821074544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.947 (4-1943)
Μνστρυυῆ υπερνυῦντων
έ Μνευισουν Μ πΜΙειεν;
4' .6,
Ή” εἰ _ ¦
Ι Ἡ@° °
Δ1αέιστε ακό α... κωνΜνυΜΜ: ΜΜωΜ|·ωΜΜΜΜ|·
· Παραμένουν 01 Συρ1οι # # ¦¦ Ι · Ι ¦¦
ΜΜΜΝωΜ Μ "ΜΜΜ" ΕΕΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ
· ΜΜΜ βουλευτών Κρατα;  ~ι
του ΣΥΡΙΖΑ κα1 προέδρων ΕΚ # # _ Ρ· ' 
μΜΜΜΜ“ Μ ΜΜΜ ΜΒΜ ῇΞἔΘΣΡΜΜ
. 4 ΉσπφόΜ ................. ..93
δ1αμσνή κα1 πλαστογραφία σελ.9 
ΕκδΜ να τα Μαη ως Παναμάς σελ.9 
· Εργαστήριο φ1λαναγνΜίας › ›
ωΜΜοΜΜςΜ Με, ΜΜΜ" ΜΜΜ
'ΜεωΜαπΧθΜΜ . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_12
α1μοδοσία στο δήμο Χανίων σελ.13 
' "ρω “δω "ΒΜ||"8|ξ
"Μωτ ΜΜΕ" στο ΜΑΗ σελ!! ..................... .. ΜΒ σελ.16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα