Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιώργος
| Κ Αμβρ0σί0υ
| | ε  ' σχολιήζει
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜεΡιΔΑ ΤΗΣ θΕΣΣΑ|ἈΣ Ο Σελ.3
Α1). ΦΥΑΑΟΥ 3881 - ΕΤΟΣ 12ο 1'1ΕΜ1'1'1'1·1 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 '1'1Μ1·10¦50 '1'1·1Α: 24410 80888
Ι  ' 
Γενικα λουκετα 
Ο 'Ολή ή Ελλαδα κατέρχεται σήμερα σε απεργία μιας και
για 24 ώρες θα παραλυσει όλή ή χώρα
Ο Για τή ΓΣΕΕ ή 24ωρή Γενική Απεργία και τα συλλαλήτήρια στις 12 Νοέμβρή αποτελουν τή "μήτέ ρα των μαχών"
απέναντι στή νέα λαίλαπα μέτρων υποβαθμισής του επιπέδου διαβίωσής τής Ελλήνικής κοινωνίας
Ο Από τις 08.00 τής Πέμπτής 12/11 έως τις 08.00 τής Παρασκευής δεν θα υπαρχει ενήμέρωσή μιας και έχει κήρυχθεί απεργία και σε όλα τα Μέσα Μαζικής
Ενήμέρωσής
Ο 'Γο φοβερό είναι ότι σε συμμετοχή στήν απεργία καλεί
τους εργαζομένους και ο ΣΥΡΙΖΑ!!! Μαλλον οι ανθρωποι
Ψ μπε ρδευτήκαν και νομίζουν ότι είναι
ακόμή στήν αντιπολίτευσή Ο Σελ 3
ΣυνεΠαβαν Καστανα!
Ο Ο 92χρονος καστανός 11. Σατενιέ-  
α 2007-2οι3
ρής από τήν Καρδίτσα, συνελήφθή
Ι | Ι | ›_ ἑ- “Μ“μ““ΜΜΜω
απο τήν αστυνομια διοτι δεν ειχε Ξ;:2Μ$,Ξ!%
Ι | ΚΔ! εΠεΝΔντ|κΑ ΤΑΜΕ|Α
η τήν σχετική αδεια...
Ο "Η Το ΕΣΠΑ στηρίζει ανθρώπους
με καινοτόμες ιδέες.
« Φαρμακείο και
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας:
1ο Πανθεσσοῆικό ορὸλος του .
Φαρμακευτικό Συνέδριο φαρμακοποιου »
28-29 Νοεμβρίου 2015 υοι“ κι". Ηο(·1/ΕΟΠΟΣ
Διοργανωοη Φαρμακευτικοί Συλλογοι θεσσαλίας
. 4 '
Υπό την οι ίδο του Πανελλήνιου Φο ακευτικου Συλλό ου ' ε 1
γ μμ γ κανε τον ιδεα σου αρα ή.
Με την ευθυνη του ὶ'@`
Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας χ ¦
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
θ εωε“ 4: ΜΑΝ. Μυες και μίλησἑ μας για
την ιδέα σου στο
ΧΟΡΗΓΟ| εαικοιΝΩΝιΑΣ
θ£Μ ΘΕΣΣΑΛ|Α Η ΈΝΑ
 ἄωυνοιο5ηει  ||ῇΜΜ_ Μ- 
ΜΕ : γ - - - 3 - Ρ Ρ'ιατΜαΤ·αΜ Ο' ΜπΜΩοιΜι. Ε^^ΗΝ'ΚΗ ΔΗΜΟκΡ^ἩΑ :Ξ
ι Δ Η' “Β “ ' “ Ο · θ 'ΧΡ----- ΠΕΡιΦεΡειΑ ΘεΣιΜ·ΑΣ _
ΜΝ! Η"
ΜΜΜ ικΑΜπΜΜ
οι τ κι γαμω ΜΜΜ!.
Βοτανική