Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 5 βόμβες στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔΠΞΤΞΚΤΩΞ ΜΕΡΑ
ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝ|
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤοκγΡιΑκογ
ΠΑ Το Εμ Λο 20η
Πέμητη ΤΖ Νοεμβρίσμ 2015 - Αριθμός φύλλομ 1.747 - Τιμη 1,30 € - ννιΛινν.α-τνμσε.ταητ
ς! ΕηιχΕιΡογΝ ΝΑ ΦτιΑΞογΝ
ΕΝετοΑο κοινιΜΑτικο ΣτρΑτο
.ΛΗ Χ
Ανόιστατη 5 ΒόμΒε5
Η ΕΛΑΣ· ΣΤΑ οΡιΑ ΗΑικιΑΣ
για το ξήῆωμσ Ι Ι
των “06¦όφθΟρων” των δημοσιων νηοιῆῆηῆων
' Ποτε και για Ποιους αυξανεται
η ηλικία συνταξιοδότησης
Ο αν μηοσργός Νίκος Τόσκας εκθείαζε την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων από '|" μηνες έως "2 έτη
στις Τ3 Οκτωβρίου και 22 ημέρες μετα αντικατέστησε την ηγεσία της
Ο' ΠΑΓ|ΔΕΣ ΠΟΥ κΡΥΒΕι |·| ΕΓΚΥΚΛ|0Σ
ΤΟΥ Υ|Τ. 0|κ0Ν0Μ|ΚΩΝ Τ|Λ 850.000 Υ|ΤΛΛΜ|ΜΥΣ
ΠΜ ΑΞΙΩΝ.Ξῖ]ΕΖΜ
Σοκοριστική δήλωση της βουλευ- @Ξ ο ιιι·ιιονιιοιι·ιοτ ιι να ιιιιιιιιιιιιιτι
Ποιοι κανσυν την 35ετίσ,
ησισι ηἀνε στα 67. Μεγάλες σνατρσηές
τού του ΣγΡ|Ζ^ ΕλένΠς Σταματάκη: ΑΜ' ΤΜ' ΣΤΗΝ "Μ" ΤΠ" “ΗΜΕΡΩΝ για τους εκ"αιδευτ|κ°ὐς
  'Η Ξ¦Μη|1"γ"¦ η" ΤΑΥ... Τ|||'|Τ|” Ἡ "Η ΜΕ' 'ΠΜ ΤΑΠ
Υ ΦΥΜκ|ΣΜΕΜΠ η οργισμένη αηαντηση Πανούση στην ΠΕΝΑΛΤ| ΜΕ|ΩΣ|·|Σ Γ|Α ΟΣΟΥΣ
ΣΕ ΤΡ"Μ0|ίΡ|ΤΕΣ Μ' Μ" «υπουργική» μήνυση για διαρροή εγγράφων ' ΒΓΗΚΑΝ ΜΕ |'|ΡΟΩΡ|·| ΣΥΝΤΑΞΗ.
|'|0|Ο| τΑιτοΝονΝ Τ|Σ ΑΛΛΑΓΕΣ
ωωφ “μἘΜω“ “ο
Α“ω--.- _ - - - -·= - .. - - ..-·
Π" Ξ ΑΞΙΑ
ιιιιΛιιιι... ΜοιιοιΛιιιιιιι τον ΛΛΛ Λιιιιι·ι ιιι Μιιιιιι ηη ιιιιΛιιιιι ΑΛ
 Β πιω
Π|Σ Α|θΟΥΣΕΣ ί Η  -___ '
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΛΤΡ0Τ|ΚΩΝ
ΕΤ"Δ0Τ|ίΣΕΩΝ
ΑΛΛΟ εγρι2Λ,
ΑΛΛΟ κιοει>ΜιιεΗ
ΕιΝΑι ωστε
Μεσα - ΜΥΤίΛΗΝΗ 
ΝΤΟ Ε|Δ||(Π ΕΝΘΕΤΟ
ο_τΖΕιΜΣ
ΜηοΝτ
ηΑιΡΝΕι
το οηΑσ
Ο ΣΥΡ|ΖΑ Δ|ΑΔ|·|ΛΩΝΕ|
ΚΑΤΑ ΤΟΥ... ΣΥΡ|ΖΑ!
β ΣΕΠ. '03
ΜΠΕΛΟΥΤΣ|
ΤΑ. . . ΜΥΑΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα