Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ι παιιπιις ααα τα 'αυτι
και ιι ·Βααιαιααα· ααιι εναι Π _- γ ο ;
οι" Ξανα ατα ταιιι ααα...
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ'Ν0Σ
Τετορτη τι Νοεμβριου 20ι 5 / Φυλλο ιΟ32 (2232) / € Ί.30
Ξανα «Ματωμένα»
η ΔΕΝ, "8 Μπιτούνης
Την «Ένωση» βσζουν στο ησιχνι6ι γισ τον 28χρονο διεθνη Νορβηγό
γκολτζητη8 Ροζενμηοργκ ΑΛΕΞΔΝΤΕΡ ΣΟΝΤΕΡΛΟΥΝΤ. η ; Ζ ' " .. | 
καλο ηληροφορημένε8 ηηγέ8 σηο την σκσν6ινσβικη χώρο  7 Ζ η ; κι
' < η || Η!" Ἡ" φαι·
'ΔΝ μ
Γιατι όλα δειχνουν Με η μια σιγουρη μεταγραφη
τον Γεναρη θα ειναι στην επιθεση · πω βλέπουν
Τζιμπούρ. ηοιε8 οι σκέψου για Κρισαντουε
Μὴ  γ έ Ι ¦ _
  (ἑ7κη8 Γεῇιου σνσλυειεηομενη.
μέσα τησ ΕΚ και φιλ“σοφισ
| Ξ 3 τουΓκυστσβο Πογὲτ με: οποία
Πωσ ε'νω το οδηγηει την <ίΕνωση»
` / Δ η Έ Προφίλ ων υψου8 · η στο σησρσιτητο μησρσζ επιτυχιὡν
Δ ` ή · 187 χορισμστικου
| σκορερ
Μαη Ναών ιιτιιιι η
αιΕιι ται· Μαρια!
Με πρωτοβουλία του Νικου 4  . _ Τ . θ 6β· · ' Ρ Π Ξ >”Ξ ›, Ι, Έ ~. . .έ
Καραμαουρνιὡτη και βοηθεια του ._ τη η 4 '3' > 'ΜΜΜ Κ" 'ΜΜΜ Ματια Ι · τ· · ” ο 7 - Ι '
Πυρρου Δηαα. γινεται προσπαθεια τ Ξ 'Η' “ΜΚΡ·σΠ ΜΥ επόμενη Φ°°“ Αλλο εΠ|Πεβο  - ;” .
Μό Με 'ου-Κω°°6ἡ ο Μ την · Σ' του Τσαλεντζ Καπ θέλει να κανει του ΠΟ ετ, Που ε Πλ£ 8 δω Ο £ϊ|Κ£8
ξ' μ γ 7 ' “ ' ΑΕΚ α ετ Ζει `
, ίδρυση τμηματ05Άρση88αρὡν και έ - ΜΜΜ" “°° "Ψ Μ" η σκλησει8 στου8 ΜΜΜ του! ν
77 Τριαθλαυ στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ _ “ πω ων Μπάνσκο στο Μπακ ρ 7 7