Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμελίγα ρ 0 Γιωργος
Ι | λμβ000ι0υ
απο τους πολλους με σ ΜΜΜ”
` κα1όΧ11τολλα 
 από τους λίγους" Εἑἔλ κΑΘΗΜερ|ΝΗ εΦΗΜεριΔΑ Με ΘΕΣΣΑΑΣ Ο Σελ-3
ΔΡ. ΦΥΔΔ0Υ 8880 - ΕΤΟΣ 12ο ΤΕΤΑΡΤΗ τι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0.50 ΤΗΛ: 24410 80888
Ναι στον διάλογο...
Ο Να συζπτπσουν όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι τπς ΝΔ
και να πουν στους νεοδπττοκρατες πως θα πορευτουν
αν νίνουν αρκπνοί¦ ζπτπσε από τπν Καρδίτσα ο υποτρόφιος πρόεδρος τπς ΝΔ κ. |Δδωντς Γεωρνταδπς
ί Ο Ο κ. Τσίπρας είχε κεντρικό συνθπτια το δεν πλπρώνω
' και το κανενα σπίτι χωρίς ρεύμα, είναι ενας πολίτικός
απατεώνας, τα πρόδωσε όλα
Ο Τελος ο κ. Γεωρνταδπς κάλεσε τους φίλους τπς ΝΔ
να πανε Οτπν καλππ και να τυπφίσουν μας και π διαδικασία αυτή είναι μια ντορτπ και θα κανει καλό οτπν παραταξπ και θα τπν βναλει πιο δυνατή
Ο Σελ.5
Ποιηση Αοτυνομικο
Ένα τρυφερό οι 2 Βούῆγαροι
Ποίημα... απατεώνες
Ο Του Μανώλπ ' ονόΡαϊα και φωτοΙἰαζασπ για τα Υραφίες έδωσε στπν
Μπένα παιδια στο δΙιιιοσιότπτα τι
Διναίο... Ο Σελ ο α°ΪἩ°Ρ!α Ο Σελ. 8
· · · · ο · ο · ο · ο · ο · ο · ο · ο · ο · · · · · · · · ο · ο · ο · ο · ο · ο · ο · ο · Ο·
Ό ἔ3' ἔπειτα απο οι' ηο|ιφΜιΞ
Ο Μισο Ξ Φ
_ ἔΕργαζόιιενος - εργαζόμενιιἔ .φ « Φαρμακείο και
ο : η ὁ Πρωτοβαθμτα
η με γνωση αλειττρονιιτου Φροντίδα Υγείας:
` ἔυτιολογιστιἱ και ευχέρεια σεἔ 1ο ΠονΘεοσοῇ¦Κό ο ρόλος του
 διαχείρισπ_ ενπΡέΡωσ“ Φαρμακευττκό Συνέ6ρτο φαρμακοποιού »
 ιστοσελίδων. Επίσης, θα 
28-29 Νοεμβρίου 2015 να" κι". Με" χ Νου:
Μαρινόπουλος Γιαννης · _ Ι . Ι Ι
ΜΔ0ΧΒΙΡ0ῖΡΓΟΣ Πίνα! 8π1ΜέΜΡ°σόΜνἔ .ἱΐΖἴΖἑῖῖΞ.ΐΞϊἐΞῖῖΞλί“.ἴΞΞΞῖΞΖΞἔἘΣ....
χειΡοΥΡΠκΗ ΝεοτΝοΝ ¦ εἶειἩωσ“ “πως Έφο- ¦ _ σου 
 ἔ  ἔ Φορμακευτικου Συλλογου Μαγνιιστσς "Έ
ΠΑιΔΟΟΥΡ0ΛοΠΑ Ξ Ι Ι Ξ
. υατ1τΧ τοεε τι ωσει διι-.
χειρογΡτικΗ γιτοΣοΑΔιΑ εο Ρ ς ΜΕΓΜ3Χ0Ρ“Γ0Σ
· μοσιογραφιας. θ ξ[email protected]Νξπ“ ι: ΜΑΝ..
  Κιν,  |  να διαθέτει 
εθνικης Αμυνης ΠΑ Ι Ι ΧΟΡΗΓοιΕΠικο·ΝοΝιΑΣ
τκ 546 2' - οεΠΜΟΝικΗ καρτα ανεΡγιας· εστω θεΣΜΑ π ΈΝΑ
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977200595- ΜΝ... φ ...Μπα Με!! ΜΜΜ. Μ
 ἔ :ό ¦_,.__.ς; ¦.:` β Ρ·ιαΜαΤ"Μ ῦ;ΡΜΞατ!
Ευτοοτοοιω·|αοὡ Παίδων·|οοὡ Θεσσαλίας