Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το αόρατο "δίκτυο" που αλώνει την ΕΛ.ΑΣ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1 ιιοι Μιρκα
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - 
«Α:ιιιιεκισι»  
 επι" σΛΥιιιιιΑΔΑ ι Ϊ
Ϊ καιιστικιιτ
πει: Ματια
= τογιοΥΛγκειογ 
 ΞΑκοιιε .
° . -·
ιιιιιιιἶ. ..   _ .
“|(ουρεμα"   η· β
στα μερίσματα ” 
250.000
ΣγΝτΔτισγχΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟ Το Ψαλίδι αηό ΖΟΟ/ο Εξετάζεται
ΜΕ'οχ|κο για όσους Πήραν το βοήθημα στους
Τ^Με|ο το μέρισμα άνω νέους δικαιούχους
"ο^"|κΩΝ των 60-65 ετών να καταβάλλεται
κα! έως 60% όχι κατά τη
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για όσους συνταξιοδότηση
Ξεκ|ΝοΥΝ συνταξιοδοτό- αλλά μετά αηό ένα
ο' ΜΕ|ΩΣΕ|Σ θηκαν αηό τα 50 ηλικιακά όριο
ΣΕΛ|ΔΑ 27
ΒΠΥΝ ΥΣΤΗΡ0 Κ|ΗΡ|Λ ΚΔ' ΣΤΗ Υ|Σ|·| 2ΔΠΣΕΩΝ τι
ι ΣΕΛ. 29
_. «ΕΦΥΓΕ»
 ο (μια ΤΗΣ
 Ρ ΕΛΛΑΔΑΣ,
. αυτοματα
Φο. θἴ^^|    κ έ Μ;ἑ%ἔ%
,  ΑΠθΒΑΣΗΑκΡ0ΔΕΞ|ΩΝΣ0ΥΗΔΩΝΣΤΗΛΕΣΒΒΓ|ΑΜΠΛ0Κ0ΣΤ0ΥΣΠΡ0ΣΦΥΓΕΣ
ε ; _ 7ΩΞἩ-'·ῷ·£`Δ
:κ Ρ.. ε `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα