Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επιστρέφει η αβεβαιότηταRecognized text:
“των  Σ ΙΑ ανννιιιιιει|ι5ιαοτ
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΤΡΙΤΗ ΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20Ι47 - ΤΙΜΗ Ι.Ἡ) ΕΥΡΩ
ΛΠ0|(ΛΛΥΠΤΙ|(0Ι ΔΙΑΛ0Γ0Ι «ΔΕΙΧΝ0ΥΝ» ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ «ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΛΣ»
Στοιχεία-φωτια από Γ. Πανούση στον εισαγγελέα 
Εδωσε ονόματα πολιτικών που συνδέονται με την Τρομοκρατία
οι καταγγελίεςτω γιασύνδεσησΜΝ
του ΣΥΡΙΖΑ με τους «Πυρήνες της Φω
τιάς». θεμα χρόνου, πλέον. η εντολή για
εισαγγὺική έρευνα μετά την ΜΜΜ
ψη διαλόγων στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ - , με μελη των «Πυρἡνων» > σελ. 25 · `
Ακαριιο το χθεσινό Ευτοατουρ - Αναβαλλεται η εκταμίευοη των 2 διο. ευρω
Ετι1στρέφει ιι αβεβαιότητα
Σκια στα ν οικονομία από τα νέα εμιτ)ι ακα
Φ ΗΧτιρό μήνυμα αΠό τους (θεσμούς: Σ . *τι ό 
Στενεύουν τα Χρονικό Περιθωρια. Σ '
ΠροέΧε1 τι ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοΠοίΙιστις των τραιτεΖών
Φ Ανοικτό Παραμένει το Ζήτημα
των «κόκκινων» δανείων
Φ Αισιοδοξία αΠό Μαξίμου: Συμφωνία τις εΠόμενες ημέρες και
Πολιτικές και δικαστικές διαστασεις
λαμβάνει πλὲω η υπόθεση Πανούση και
Ανησυχία στην οικονομία Προκαλεί τι
νέα αναβολή της εκταμίευσας των 2
δισ. ευρώ. Τοκθεσινό Ευτσεωυρ δεν
κατέλαξε σε συμφωνία, καθώς Παραμένουν ανοικτα Πολλα «μέτωιτα». Οι
δανεισιές έδωσαν λίγες ημέρες προθεσμία στην Ελλάδα, ενώ αισιοδοξία
ότι θα υπαρξει σύντομα συμφωνία εξέφρασε το Μέγαρο Μαξίμου. «Η ανακεφαλαιοτιοίπστι πηγαίνει γρηγορότερα ατι' ό,τι περιμέναμε. Είμαστε
θύματα της επιτυχίας μας», δήλωσε ο
Ευκλ. Τσακαλὡτος > σελ. 3
εκταμίευστι 10 4-2 δισ. ευρώ
Στο 200% του ΑΕΠ θα Φθασει το χρέος το 2016
Μο 1ης ΔεΚεμ βρω" | Μεσοι «ποσοι ειχε»
Ε | | Ι
Στον «αερα» , Διετιι ιιφεοιι και ανακαμψιι Φοβος 33%
οι διαγωνισμοι , , σε αδηλωτα
για δημοσιο εργο ΠΠ0 Η) 2017, «βλ8Π81» Ο ΟΟΣΑ εισοδηματα
· ..................................................... ., Φ Από «κόσκινο» καταθέ° «Καβ“αΜΜ» ἔ^Τε "3 το σ“σΜΜ Ϊ .ι _  Φ Σ υρρ|κνωση του ΑΕΠ κατά 1.4% σεις, οιΜττεδα, σπιτια. ο!.
Ματ!” ”ως ΜΜΜ τησ" ' · Φετος και 12% το επομενο ετος αστικές Μι ΜΠΟΝ
Με εττισταλτί του σε δύο υπουργούς ο Σύνδεσμος Ξ Φ κάθε οσα ” σ τι το ·
αναφέρειότιτα Προβλήματαττου υπαρχουν απειλούν 0 ° ΕΜβένε| ο 0ρΥα "Φως σε εταρ_ Μις :ι 
τους διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα > σελ. 7 ρ“θΜσεκ στις ακθρές Πρ0|ύ "ων ται θεωρειται κέρδος και
· Ξ @Μονείται με 33%
· . Το β' εξάμηνο του 2018 αιςελλανυώςοικσνομἰ- Φο Φωτ | 33% θ λ Ι
 θα εμφανιστούν οι αρώ- ας, σύμφωνα με την έκ- θα 'ο Ι ο Π ηρω'
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ ε τεςενδεἰξεκΜόΜμΨΠς θεσπτουοοΣΑ. νουν 0·Φ°Μ0Υ0“μΜΜ“
Α | πω υπόκεινται σε ελεγχο «Πόθεν
Ξ Ι Εσχεφ› και αδυνατούν να δι καιΠεΡΥ]ΟΚΟ Προταση-σοκ για ωωιωΜ“ωωω
«λ ο» ο ε 200 Ι Ι χρηματων για απόκτηση οποιου' ἑ  δήποτε περιουσιακού στοιχείου.
κ λ Ε > > 2 δ Ξ Με βαση ακύκλιο της Γωικής
Ο Π (1 (1 ι;; _ Ι Γραμματείας Εσόδων καθε προΔημόσιο ~· `-ΐ·7' ' Λ > ~ Ο Ο 00ΣΑ εισηγε|ται αυξήσεις στα κωλο· σαύξηση περιουσίας “ω θεω° ΠαΥεΜΠδΜή “ΜΜΜ σε δ|ΙΜσ|0 χρέος Με - ι = για της ΔΕΙ-Με Περικοπή επιδοτήσεων απο· ότι σε· Προέλθε| Μό Πο·
και ιδιωτικό τομέα την Πεμπτη Μ Λε", έ ρἀν0ιιη ή αδ·κω0λὁκπη Πηγή
....... . . ,ο ω Ακριβότερο Πετρέλαιο τιμολόγιαωςΔΕΗειση- θεωρείται κερδος Μό επιχειρη· ΑΜ ΜΤ0“0|0ύ"ω μετρό! λεωΦ0ρε|α 2015 2016 2017 : κίνησης και θέρμανσης, γείται μεττιν έκθεσή του ματτκή δραστηριότητα > σελ. 6
Πλοία, σιδηροδρομος > σελ. 28 _____________________________________________________ _, αλλά και αυξήσεις στα ο ΟΟΣΑ) σελ. 5