Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ _  . ¦ τ ~ . τ _ λ· “4 · ιιαρελθῦνΜπωἔν6λέ το:.“ιαμδν · ω “ τ
 ταικέῖα ιιονιιρέαέι να 4 ααΧαλῆαοιΝ_4ς" οτ η Η
Β.ααγτκωΗτ ΜΡ"Γ0Ρ0"ΠΥλΠλ 7 κραταω
· Χὲρττὲρικατα· Παρτε
_ τρεκατανιααατων 4 . ααα... ζωών . κατω·
ί 38ντ083τ Ξαντ·οεετ τζαμαατζἡὁων ι ΜΜΜ ζ  ' “
ΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20' 5. ΚαθημερινΠ ΜΜΜ Εφημερτὁο. Δρ Φύλλου Ι 625
· Στο  7 στης ”μετοΧἡς”
Μ Ρ Τον θέλει Πω
ΡΜτ·ωωωωΜΜγΜτΜΜτω. ΕΜ
*£Δικ£Σ¦ τ ΓκοΔ¦ Ασεπ
` ' +74 έναντι +11!` η . +24 έναντι +10! 21 έναντι 11!
__ : 7 Και στις ει·καιΡἱες. και στα ῦόκαρια,·και... ιιαντοῦ ωιιᾶρΧέι καστιιτῆ διαφορα!
η Η ζ( Ό _ ¦ .
Μγκἔ)μιβΠὁ τα.:
Εοτοτὅἰλ νὶἩἶίν Ω
; ' “ναωτΣρ10τἡ”ΣὶλΒτ1 η Πωσ' το"
_ __· ΣΘἑλουμἐ έναν Ξ θρύλου συνέΧᾶρη
Ματ Βε- Ζ Με ατά “Πω Μ Βῆμα
' την Πρόκριση, και το
·;ςντΠμΠλ“, Ματ ο ἰὁτος ο μηὡ°μἶτ°Χος
η λ λ ή  .' του Ηρακλη ω
τ κ “, . -7
Ι ω κ>Μ“ ) 7 να.. |
Ι Τζακ ΝτονΡμᾶζ
ΜΜΜ ΜΒ. ΜΜΜ στα 'Γ. ΚΜ'ακαιης'. τα διαρκείας καηωζἑρτα των αλλων ·ῦτααγκρἰαεις η ' λ .
απο Ο "ΓΑΥΡΟΣ" καταμέτρᾶ
με 11118110' τα τα τα Μ · Ια τεραστια προβλημα και οι ατελείωτες ωρας. λογω... Καντανἡ τον Ρομπέρτο”. τα ΡΞκὁΡ το" Σπανούλη