Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η φόρμουλα για λύση στους πλειστηριασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῖΡ""Η
'Ο ΝοεΜρΡιον ειπε
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |Ο2ί9
|.30€ . Υ :Η ¦
€θ Ν  ιν* η. 
κέρδη από
Ευτο και
Μουντιόλ
»23-27
.ιιί¦ί33"Μ~ιι Ο ίί~!|Ι!ίΝΜ Η Γί ΜΠΟΜΠ Η Εἔ ΜΝΉΜΗ Η Η ίί'¦|!!!Ι||||ί|Οίίὶ||||||'!||¦|ιΙ|`ίΗίίίΝ|ίί!|ί Εἰ Η ΜΟΝΟΝ!! Η !ἔ~ίΒ|ί|Η|ίίΗ |'3!!ῖ!¦|Ηί||'ί||ι|!'|| |'||||||||'|||Η|ι||3ί¦||ίΙΝ'|||Μ¦ ||ίί!Ξί'|¦|¦ ί! ἱ!ί|¦'ίίΗ'|ί!||¦ ί"||ί|||'|ΝΕΠ!"¦|:||ι|ί||||ί|||||ί'ί Η ίί||||'|||||'ί| Η || ίΙί|ίίΝ|||Γ'|-|ί;'ΜΜΜ~||=ί' |ίίΗἐΜ·!ιΞ Ξ; 'Οι ιι τι Ο .Μι Η! .7
ἑΞἑΞ ΕΡΓΑΣ|£ωω
.ὺ· τῇ- 
"ΝΜΜπΠΝΜΝΜΜωΑ“π"Ν'Μδ"Μ
Επιδότηση 60.000 ευρώ για
'ΙΡ·· ····- - _
Σφοδρη σύγκρουση του Γ. Πανούση με
την κυβέρνηση. 6-7
θΕΣΣΛΛ0Ν|κΗ
Οι Πόντιοι έδιωξαν
του8 Χρυσαυγιτε8
Ανεπιθύμητα οι χρυσαυγίτε8 βουλευτέ8 στι5 εκ·
δηλώσω διαμαρτυρία8 των Ποντίων. 38
ΕΓΚΥΚΛ|ΟΣ
ΦΟΡΟΣ 88% Γ|Λ ΛΛ||(Λ|Ο·
ΛΟΓΟΙ" "ΕΡ|ΟΥΣ|Λ
ΓΛΛΛ0ΓΕΡΜΛΝ|κΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤ0 Ε0000Η00Ρ Γ|Λ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ κΑτοικιΑ
Η ΦΟΡΜΟΥΛΛ
για λύση στου8 πλειστηριασμού5
Προστατεύεται το 65% των
ιδιοκτητών π Στο μικροσκόπιο
οι δανειοληπτε8 για 3 Χρόνια
ΡΟΣΤΑΣ|Α Με πρώτη8 κατοικία8 από πλειοτηριασμού8
για το 65% των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων και
αξιολόγηση των δανειοληπτών επί μία τριετία προβλέπει το
συμβιβαοτικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ἙΠ8 κυβέρνηση8 με τουσ δανειοτέε. 4·5
ΜΜΜ 4! γυρω
400 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔιΔΑΣκονΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΦΥΛΑΚΕΣΜΓΕΛΟ| ΤΟΝ
"ΜΟΝΙΜΟ"
ΤΟΥΣ ΜΕ
ΛΜ'|'|Ρ|Λ
Ενα δίκτυο εκατοντόδων
εθελοντών έχει δημιουργηθεί
στο Καποδιστριακό Πανεπιστημιο. Βοηθούν καθημερινό
δεκόδε5 συμφοιτητέ5 του5 με
διόφορε5 αναπηρίε5 να συνεχίσουν τι8 σπουδέ5 του5. τη. 35
ΛΕ|Γ|0ΥΝ
8.000 εκπΑιΔΕντικαι
Δεν ανοιξαν
ακομη τα
δημοσια ΙΕΚ