Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Είπαμε, θα φέρουμε νόμο για φυλακές, Ξηρό, DNA"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ ΕΝΤ|ΝΗ-ΒΡΑΖ|Λ|Α
Ν ΡΒΗΓ|Α-ΟΥΓΓΑΡ|Α
Τρίτη ιο Νοεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.745 - Τιμη ΤΖΟ € - ωΝνν.ε-τγμοε.τοΜ
ΟΛΕΣ Ο' |'|ΡΟΣΛΗΨΕ|Σ Ο Δ
ΜοΝιΜοΝ κΑι ΕΠοχικοΝ Τ| Υ|'|0ΣΧΟΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΣΥΡ|ΖΑ
ίσιο θα... 
στο Δημόσιο έω8 · Ι
το τέΠοε του 2015 ΦεροΗμε Υ0μ0
για φυῆσκε5, Ξηρο, ΟΝΑΡ
ίι ΠΕΕΑ: ΜΕΤΣ
μονίμων σε νοσοκομεία,
ΥΠΑ, Ταμείο Παρα
ΣΕ ΝΟΕ
0κΩΜωκ ΔΜΜ0Υι ΕΝΑ Δευ. ΥΠΑ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜῖιΠΜ
καταθΠκὡν και 1_ .Ν , Ι Ό
εΠοχικών σε δήμ09ς, σἑὶἱ8ἑἔςἔἔΐἔλἶἄἔ: ΑΠοκαΛυΠτικες Το Προφιλ Και οι μΠιἔνες
ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, εφορε¦ες ; : ἔκ.. τηλεφωνικες συνο- των «υΠοΠτων» με δουλεμΠορους
αρχαιοτήτων 7 _ - _ μιλίες αναδεικνύουν με την Πλούσια μέσω 67χρονου
γ. τΠ σχέση στελεχών Πολιτική δραση «συνδέσμου» με
 Ε=Μ¦ΐ;Β]υ 1: γ του ΣΥΡ|ΖΑ Ή _ 7 αξιωματικούς της
δ|ο|κὴΠκοί, οδηγοί, με τρομοκρατες γ   ΕΛΑΣ. και της ΕΥΠ
διανομείς, μηχανικοί, η Ϊ . “
βρεφονΠΠιοκόμοι, ο " Ηχητικά ντοκουμέντα, ονόματα .
μΠΥεΙΡεἰ, τεχνιτες, @ΜΜΜΜ και αΠειλΠτικέι μηνύματα
αρχαιολονοι ΤΜΜω"ωΜ Παρέδωσε στην Εισαγγελία του
ΜΜΜΜΜ° Αρείου Παγου ο Γιαννης Πανούσης
π ι . Μα
 το τι ι: ΓΠ Τ: 4 ΧΤ ῖι ΣΥ Μ°Μω°ω`ΜΜ“Μ“
ΟΜΕΔ ΣΜΕΜ ι / τα. τι.
Ν.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΩΝ «Δ» ΠΑ ΕθΝ|ΚΗ ΣΥΝΔ|ΑΣΚΕΨΗ ΜΗΝ... ΠΕΒΑΤΕ Τιμ
ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑ| ΟΛΑ ΩΡΑ|Α ΤΑ ΒΛΕΠΕ|
Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ |'|ΟΥ ΔΗΛΟΣΕ¦
› Σελ. Η, 27
«Είμαστε θύματα   β › ΣΕΛ. 8-9
της εΠιτυχιας μας» ω: 
- _ _ Π Ξ' φ ὁ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ο' ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟ|.
ΣΤΑ... ΠΕΝΑΛΤ|
Η ΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑ
ΤΗΝ Ε|ΔΟΜΕΝΗ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
Η ΣΟΥΖΑΝΑ!
ΝΕΟ Ε|'||'|'ΕΥΓΜΑ ΛΟΥΡΟΥ |'|ΑΡΑΤΥ|'|ΟΣ ΣΕΛ. 4-5
ΣΤΟ Τ.99% Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟ|ΝΟΤ|ΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛ|ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α ΑΤΤ|ΚΗΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα