Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μετωπική για τους πλειστηριασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ποεΜοΡιογ 2015
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ι02ι8
ι.Ξο€
 ϊ : “ ' Μ" ΜΜΜἴ[ίΤι·Μιίΐ¦ίΓ!|ἩΗἱι ιιι;'ι:“ὶ“ι“ιιι ΝΠ: Η!” Η τιΜαιιι"ΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιι3ιιιιιιιιιι=ιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιΜη; “ανιιιιιιιιι¦ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι '|ΜΜΜιΙ["1Ν||ιΜιΗἘ""|"|""'"""|"
"ΝΕ "ΜΕ|ΡΜ Α“οθέωο“
5 '- ἐν Χιλιετία για Σίλβα δ
Κερδίοτε 2 αυτοκίνητα και
δώρα συνολική5 αξία5 95.000€ απο
ΣΤΟ ΚΟΚΚ|ΝΟ Η Δ|ΑΠΡΑΓΜΛΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ θΕΣΜΟΥΣ
ΜΕΤΩ'|||('|
Με' ἱ για του5 πλειστηριασμούε
Τσίπρα8 σε συνεργατε8: οΡ¦ο ΠΡΟΣΤΑΣ¦^Σ Μέρκελ,|Ολαντ και Γιουνκερ
Δεν κανω Πισω για την τΑ 280.000€ τι». κατανοουν, αλλα το κουαρτεΠρωτη κατοικία ΤΕΤΡΑΜΕ^Η ΟΜΟΓΕΝΕ'Α το επιμένει στην αδιαλλαξία
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να μην υποχωρήσει οτι8 απαιτήσει8 των οφειλών και Προστασία τη8 κυρια8 κατοικία8 για οσου8 βρίδανειοτὡν γιατουε Πλειστηριασμουε εμφανίζεται ο ΑλέξΠ8 σκονται σε αντικειμενική οικονομική αδυναμία, καθω5 και
ΠΜ Εισαγγελία κοΤοθέΤε”ο Τσίπρα8. Το σχέδιο τη8 κυβέρνησηε προβλέπει απαλλαγή ρυθμίσει8 «κόκκινων» δανείων με Ποιντ συοτεμ. 4·5
στοιχεία ο Γ. Πανούαηε υστερα από
την αντίδραση του Μαξίμου. 6
«ΟΥΔΕΝ ΣΧ0Λ|0Ν» ΑΠΟ
Τ|Σ ΔΥΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σε οΜι-ιΡειΑ ί Ι "“
ΝΕΑ Στοιχ£ιΑ · “ ή'
0' Φ|Σ|ΣΪΕΣ Σ ; “ ` 1 _ `ί  
ΔΒΛΒΦ°""" ή ἑ Ι 7 
  ο ιιιιιιιιιιιιιιιιι
 - *`   
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ κογ ΜΟΥ ΤΣλκογ
Τέσσερα δραοτε8
ταυτοποίπσε η ΕΛΑΣ.
Αναμεοα του5 και ο τραμπουκοε Ι
ι Ι εἴ ν Ι
με το τζόκε'ί τι Παρακολουθουσαν Θ·τηαιι5
και τηλέφωνα. τ2. 29
Γ ολγοθόε για 2.000 αοθενεί8 παραμένει η αναμονή για την εξεύρεση του κατάλληλου
μοσχεύματοε. Τα 200 κλειστα κρεβάτια των ΜΕΘ επιτείνουν το αδιέξοδο. 300!