Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πόλεμος: Τζαμί γίενται η Αγιά Σοφιά σην Πόλη!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
9 ΝοεΜΒΡιογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(το424) 3824
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΜἑΠ@ΞἑΠΞ
ΕΜ "Ο Μ
_ ·- κ  Τ· οΐου
· το π ^ τοσέ ι ο τ
 η  " . ." 'ταν:
:Ξ- ¦¦Ρ...τ.“.¦“¦.Ω¦“ μ: “ΗΜ “ως " ο Ι αν ινε|τ ο ι
“ὅ  ία ο ία!".
αν γίνε· Και"
7 η Αγία Σαμ." ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5
'ΕΑΜ' |'|ΝΕ'|'Λ|
|·| Λ|'|Λ ΣΦ|Λ
ΣΤΗΝ ΠΛΗ Η!
Ο "Σουλτονος" Ερντογάν "εποληθεύει" τις προφητείες της Ορθοδοξίος