Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ«Ε|(ΡἔΤ'|(Ο» |(Ο'(ΤΕΪ^
ΕΝΑ _
ΤΡεΝϊΙ >¦5ἑ .
ΦογπΡ ο 
..·”“· 3
114ῳω:;_/@¦ ΔΟ::
Δρ. ΦΥΛ. 5292 κγΡΙΔκΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ' 3'ο °εϊ ϊ" ΜΜΜ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: γΡΩ 1,30 Με,
Καμπά» και 4 ο _ Μ 
 Με ΜΜΜ Με 2› ΓΙΑ :οπως  Ψ
'·  με· τον Δ Π
ι ή. Σω'Μ"°"ἔ  . η
γ ,7 ν..
“Μ '37% ¦  ·Δ ·
ἱεΛΒΙ4.Β
 Σοφο
·  ο! επενδύσεις
έ και άλλο
κοροϊδία!
ΜΙχοΣ: ΜΕΓΑΛΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ οΣΙοΒΔΣ
Με ΕΝπ ΕΑ “ΜΑΡκοΣΙΛΒΛ πΡο;ΦοΡΔ ΔτΑηηἔΞο Μ 191
πΡοΣοΜ ο
Γεμίζε! με
"θΡΤ0"ΑΛ0Σ
ΑΝΑΝΕ"ΝΠ 0|κογ€ν€|ες
Τοπ “11“ .¦ το |(ορο·οκοκη!
· "τη ΜΜΜ. Σολάνο. |(·η··ι·(ιοο. · ΤΙ β^^0 ΖΗΤΗΣΕ χ __ . ¦ _
Νω“ρμὴζ και· 'Μρντο Η ι<·νω·ν Α" ΤΟΥΣ "^Ικ"ΕΣ 7 ` ω .< ο . ¦ · ΠΔ ΙΔ Ι '(0 Ε 'Σ Ι Τ" Ρ Ι Ο
νί·ντρ“ σΙ“ν ”γηρωί›“    ΧΛΜ `     

Τελευταία νέα από την εφημερίδα